Krok w kierunku nowoczesnej i otwartej edukacji

Pierwsza w Polsce platforma edukacyjna z multimedialnymi mapami i pomocami dydaktycznymi. Wspiera pracę nauczycieli, przyciąga i angażuje uczniów.

Załóż darmowe konto
Krok w kierunku nowoczesnej i otwartej edukacji

Wsparcie dla użytkowników

Filmy instruktażowe, tutoriale i webinary
prowadzone przez naszych konsultantów
oraz szczegółowy samouczek ze zdjęciami.

Zobacz filmy i instrukcje
Wsparcie dla użytkowników

Szkolenie z TIK dla nauczycieli

12 MIESIĘCY dostępu
do Platformy MERIDIAN Prime
dla wszystkich nauczycieli szkoły
w cenie

Przejdź do szkoleń
Szkolenie z TIK dla nauczycieli

O platformie

Platforma edukacyjna Meridian Prime to wygodne i doskonałe narzędzie dla nauczycieli i uczniów szkół każdego typu i poziomu nauczania. Jeśli uczysz się geografii, historii, biologii, WOS-u, języków obcych, to jesteś we właściwym miejscu. Jeśli lubisz mapy, chcesz je rozkładać na elementy i złożyć po swojemu lub po prostu potrzebujesz wiedzy - zapraszamy, znajdziesz u nas to wszystko.

wszystkie

wszystkie poziomy nauczania

kompleksowe

kompleksowe i zweryfikowane materiały

wielopoziomowa

wielopoziomowa interaktywność i zaangażowanie

cwiczenia

ćwiczenia, zadania domowe i testy sprawdzające

czytelny

czytelny i atrakcyjny sposób prezentacji

wskazowki

wskazówki metodyczne i scenariusze lekcji

dostep

dostęp online z każdego urządzenia

wspolne

wspólne środowisko nauczania w szkole i w domu

Korzyści dla nauczycieli

Wzbogać tradycyjne lekcje i sposób przekazywania wiedzy

Wzbogać tradycyjne lekcje i sposób przekazywania wiedzy

Przygotowanie angażujących lekcji, które rozbudzają ciekawość świata zajmie tylko parę chwil

Lepsze efekty kształcenia oraz przyswajania wiedzy

Lepsze efekty kształcenia oraz przyswajania wiedzy

Wykorzystując interaktywne pomoce dydaktyczne, o 50% skraca się czas przyswajania informacji przez uczniów oraz o 60% zwiększa zdolność ich zapamiętywania.

Oszczędzaj czas podczas tworzenia zadań i sprawdzianów

Oszczędzaj czas podczas tworzenia zadań i sprawdzianów

Skorzystaj z bazy zadań, pytań i poleceń przygotowanych przez specjalistów dydaktyki

Korzyści dla szkół

Wyposaż niewielkim kosztem szkołę w komplet map z wielostanowiskową licencją

Wyposaż niewielkim kosztem szkołę w komplet map z wielostanowiskową licencją

Aplikacja w najnowszej technologii online do użytku dla wszystkich nauczycieli szkoły w ramach jednej licencji, w razie potrzeby działa również w trybie offline

Podnieś poziom kształcenia w szkole i wyniki nauczania

Podnieś poziom kształcenia w szkole i wyniki nauczania

Unowocześnianie procesu nauczania przez efektywne zastosowanie TIK przekłada się na lepsze wyniki osiągane przez uczniów, a praca nauczycieli staje się łatwiejsza

Korzystaj z zawsze aktualnego i bezpiecznego oprogramowania

Korzystaj z zawsze aktualnego i bezpiecznego oprogramowania

Bez ukrytych kosztów aktualizacji i płatnych dodatków, z profesjonalnym wsparciem technicznym

Korzyści dla uczniów

Możliwość pogłębiania i utrwalania wiedzy w domu

Możliwość pogłębiania i utrwalania wiedzy w domu

Zabierz ze sobą atlas i pomoce edukacyjne, ucz się w dowolnym miejscu i czasie, na każdym urządzeniu

Korzystaj ze sprawdzonej bazy materiałów dydaktycznych

Korzystaj ze sprawdzonej bazy materiałów dydaktycznych

Zawsze pod ręką aktualne, sprawdzone mapy oraz pomoce edukacyjne, biblioteka wiedzy i polecanych źródeł internetowych

Szybko i łatwo przygotuj prezentację lub powtórz materiał

Szybko i łatwo przygotuj prezentację lub powtórz materiał

Multimedialne opracowania tematów na różnych poziomach trudności pomogą przygotować się do egzaminów lub odrobić zadanie domowe

Nowości

OZE - Odnawialne źródła energii na świecie
Nowość
10.11.2023

OZE - Odnawialne źródła energii na świecie

Do działów: Geografia, Biologia, Przyroda, Technika dodaliśmy mapę odnawialnych źródeł energii na świecie, przedstawiającą przekrojowo zagadnienia produkcji energii ze źródeł…

OZE - Wody powierzchniowe i hydroenergetyka w Polsce
Nowość
17.10.2023

OZE - Wody powierzchniowe i hydroenergetyka w Polsce

Do działów: Geografia, Biologia, Przyroda, Technika dodaliśmy mapę przedstawiającą najważniejsze zagadnienia dotyczące stosunków wodnych w obrębie wód powierzchniowych Polski: zlewiska…

OZE - Strefy nasłonecznienia i energia solarna
Nowość
13.09.2023

OZE - Strefy nasłonecznienia i energia solarna

Do działów: Geografia, Biologia, Przyroda, Technika dodaliśmy mapę stref nasłonecznienia dla celów energetycznych w Polsce. Mapa pokazuje możliwości produkcji energii…

OZE - Strefy energetyczne wiatru
Nowość
21.08.2023

OZE - Strefy energetyczne wiatru

Do działów: Geografia, Biologia, Przyroda, Technika dodaliśmy mapę warunków wietrzności dla celów energetycznych w Polsce. Mapa pokazuje energię użyteczną wiatru na poziomie…

Przejdź do nowości
Uzyskaj dostęp dla szkoły

Uzyskaj dostęp dla szkoły

Jeśli po wykorzystaniu 30-dniowego darmowego dostępu do platformy, jesteś zainteresowany głębszym poznaniem jej funkcji i korzyści płynących dla szkoły, nauczyciela i ucznia - możesz poprosić o dodatkowy czas.
Przetestuj jak uczyć z pomocą platformy, zanim zdecydujesz, że chcesz ją u siebie mieć.

Poproś o dostęp

Referencje

Nauczyciel -konsultant ODN w Zielonej Górze

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze (ODN: www.odn.zgora.pl), w latach 2019-21, był partnerem Wydawnictwa MERIDIAN w realizacji cyklu warsztatów metodycznych dla nauczycieli geografii, historii i wos oraz studentów kierunków nauczycielskich geografii wyższych uczelni z terenu całego kraju. Tematyka warsztatów obejmowała wykorzystanie zasobów platformy MERIDIAN Prime, a w szczególności interaktywnych map i plansz oraz multimediów platformy w nauczaniu i uczeniu się. Warsztaty metodyczne prowadzono w wersji stacjonarnej i zdalnej wskazując na możliwości wykorzystania platformy w warunkach nauczania hybrydowego i zdalnego. Wydawnictwo udostępniło uczestnikom warsztatów platformę nieodpłatnie, do przetestowania w okresie promocyjnym. Opinie nauczycieli na temat przydatności zasobów platformy były bardzo dobre.
Konsultanci ODN uczestniczyli z wraz z Wydawnictwem w regionalnych i krajowych konferencjach naukowych poświęconych problemom współczesnej edukacji, zorganizowanych przez wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli, Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej (PTDE). W rezultacie udziału w XXVI Krajowej Konferencji Diagnostyka Edukacyjna opracowano i udostępniono w otwartych zasobach PTDE publikację popularyzującą zdobyte w trakcie warsztatów metodycznych doświadczenia:
A. Ławiński 2020; O potrzebie konstruowania zadań dla uczniów z wykorzystaniem map cyfrowych i platform cyfrowych. http://www.ptde.org/mod/page/view.php?id=766
Współpraca ODN z Wydawnictwem MERIDIAN Prime przyczyniła się znacząco do rozwoju oferty programowej ośrodka, w warunkach wzrostu zapotrzebowania nauczycieli na formy prezentujące możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Zasoby platformy MERIDIAN Prime mogą okazać się szczególnie przydatne w warunkach nauczania hybrydowego i zdalnego.

Aleksander Ławiński

Nauczyciel -konsultant ODN w Zielonej Górze

konsultant ds. geografii i przyrody Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

Wielokrotnie korzystałam na warsztatach metodycznych z nauczycielami z wysokiej jakości zasobów multimedialnych, które znajdują się na platformie. Profesjonalnie opracowane mapy są wspaniałą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli i co ważne nie tylko dla geografów. Narzędzia przygotowane do każdego zasobu kartograficznego pozwalają dostosować do konkretnych zagadnień na przykład generalizując mapę poprzez eliminowanie warstw. Jest to ogromna pomoc w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowym atutem są przyporządkowane danym mapom zdjęcia oraz filmy, które wprowadzają uczniów w świat omawianych krajobrazów, państw czy też kataklizmów w przyrodzie. Mapy dotyczące klimatu zawierają opracowane wykresy klimatyczne dla poszczególnych miejscowości oraz odniesienie do stron, które pozwalają poszerzyć omawiane zagadnienia. Warto wykorzystać je w uczniowskiej pracy projektowej czy edukacji wyprzedzającej. Mapy zawierają również przygotowane przez specjalistów zadania dla uczniów, które są pomocą zwłaszcza dla początkujących nauczycieli.

Magdalena Jankun

konsultant ds. geografii i przyrody Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

doradca metodyczny geografii, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Platforma Meridian Prime oferuje nauczycielowi geografii doskonale opracowane mapy obrazujące w sposób szczegółowy główne cechy środowiska przyrodniczego świata i Polski. Mapy te pozwalają na prezentację zjawisk omawianych w ramach realizacji podstawy programowej geografii na poziomie zarówno szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej. Elementy interaktywne wzbogacają dyskusję geograficzną poprzez prezentację zdjęć, filmów, czy szczegółową interpretację diagramów klimatycznych. Ponadto, jeżeli czegoś brakuje, platforma daje możliwość własnego uzupełnienia mapy o istotne elementy i zapisania jej w formie offline. Sama korzystam z map udostępnionych na platformie i nie wyobrażam sobie bez nich lekcji np. w klasie ósmej, gdzie omawiane są cechy poszczególnych kontynentów. Mapy prezentujące tematykę związaną z geografią Polski także stanowią nieocenioną pomoc w mojej pracy nauczyciela. Informacje w nich zawarte są tak skonstruowane, że właściwe nie ma potrzeby korzystania z innych map tematycznych dotyczących środowiska naturalnego naszego kraju.
Praca z platformą Meridian Prime to wspaniała podróż po Polsce i świecie, w którą możemy zabrać naszych uczniów na zajęciach online i stacjonarnie. Jako nauczyciel geografii i doradca metodyczny zachęcam do korzystania z zasobów platformy.

Natasza Knop-Wrzalik

doradca metodyczny geografii, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Multimedialny atlas historyczny opracowany przez Wydawnictwo Meridian jest nowoczesnym i uniwersalnym środkiem dydaktycznym możliwym do wykorzystania w trakcie pracy z różnymi programami nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych. Zawiera on rzetelne informacje zgodne z aktualnym stanem wiedzy historycznej oraz starannie zredagowane i dostosowane do możliwości uczniów ćwiczenia rozwijające umiejętności historyczne. Na uwagę zasługuje możliwość dowolnego wyświetlania wybranych elementów poszczególnych map, co pozwala nauczycielowi na dostosowanie obrazu kartograficznego do aktualnie omawianych na danej lekcji treści merytorycznych, a uczniom sprawdzenie stopnia opanowania tych treści. Podobną funkcję spełniają również ćwiczenia do poszczególnych map. Szczególnie cenna zaletą omawianego atlasu jest możliwość dołączenia przez nauczyciela własnych, dodatkowych pytań i poleceń. W ten sposób Wydawnictwo stworzyło możliwość dostosowywania zestawu ćwiczeń do indywidualnych potrzeb uczniów oraz ułatwiło nauczycielom opracowywanie sprawdzianów wiadomości i umiejętności. Wszystkie funkcje, w jakie wyposażony jest atlas są bardzo łatwe w obsłudze. Dzięki uniwersalności i multimedialności jest on zatem nowoczesnym środkiem dydaktycznym odpowiadającym współczesnym potrzebom uczniów i nauczycieli.

dr hab. Małgorzata Machałek

prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Nauczyciel konsultant

„Tak jak meridian geograficzny łączy północ z południem, tak MERIDIAN łączy kartografię z edukacją”
To hasło przewodnie firmy, która ma bogatą ofertę edukacyjną dotyczącą map i ich wszechstronnego wykorzystania w pracy w szkole, gdzie kartografia jako nauka pomocnicza przybliża uczniom przestrzenność, pobudzając do myślenia abstrakcyjnego, a nauczycielom daje cały szereg narzędzi do interakcyjnego nauczania.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile prowadząc współpracę z Meridianem miała możliwość skorzystania z darmowych szkoleń dotyczących wykorzystania platformy edukacyjnej Meridian Prime w procesie nauczania – uczenia się. Przeszkoleni zostali nauczyciele geografii, historii, wos-u, biologii, ekologii i innych przedmiotów, w których można wykorzystać interakcyjne mapy oraz plansze do nauki. Ponadto nauczyciele otrzymali bonus w postaci półrocznego bezpłatnego korzystania z platformy. Każdy z uczestników szkolenia jest zachwycony możliwościami jakie daje platforma Meridian Prime, oraz inne produkty firmy.
Aby przybliżyć wszystkim nauczycielom możliwości edukacyjne jakie daje Meridian pragniemy zaprezentować jej produkty podczas Targów Edukacyjnych 2021 w Poznaniu.
W imieniu wszystkich pracowników CDN w Pile, którzy współpracowali z firmą Meridian, pragniemy podziękować za otwartość, przystępność i elastyczność podczas współpracy.

Katarzyna Kwaśnik

Nauczyciel konsultant

geograf, organizator Pikniku Geograficznego w Tarnowie, koordynator spotkań nauczycieli geografii w Tarnowie i powiecie tarnowskim

Multimedialny atlas geograficzny przygotowany przez firmę "Meridian" jest znakomitym narzędziem pracy na lekcjach geografii.  W Tarnowie został on  po raz pierwszy zaprezentowany w ramach  XII Pikniku Geograficznego  w Tarnowie. Wzbudził on bardzo duże zainteresowanie nauczycieli geografii szkół wszystkich szczebli.

Osobiście z atlasu Meridian korzystam na każdych zajęciach z geografii w XIV LO oraz Technikum nr 5 w Tarnowie i użytkowanie jego stało się dla mnie wręcz konieczne dla przejrzystości i dynamiki lekcji. Atlas jest świetnie opracowany pod względem merytorycznym. podzielony tematycznie, treści są aktualne. Jest łatwy w obsłudze i daje możliwość  równoczesnego omawiania różnych zagadnień tematycznych. Polecam. 

Piotr Kukułka

geograf, organizator Pikniku Geograficznego w Tarnowie, koordynator spotkań nauczycieli geografii w Tarnowie i powiecie tarnowskim

Urząd Miasta Szczecin

Urząd Miasta Szczecin od 2012 roku realizuje prekursorski projekt pn. „Portal EDUKACYJNY województwa zachodniopomorskiego - Szczecin”. Jednym z głównych elementów projektu był zakup wartościowych i sprawdzonych treści edukacyjnych, między innymi cyfrowych zasobów kartograficznych służących do realizacji programów nauczania przedmiotów przyrodniczych takich jak geografia, przyroda, biologia oraz przedmiotów humanistycznych – historii i WOS-u. Taką propozycją są właśnie atlasy przygotowane przez Wydawnictwo Meridian.

Walory merytoryczne i funkcjonalne atlasów ułatwiają nauczanie, uatrakcyjniają zajęcia, i co szczególnie ważne zachęcają uczniów do samodzielnej pracy w domu. Pozwalają również na efektywna pracę nauczycieli z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uznajemy atlasy Wydawnictwa Meridian za wartościowy i niezbędny element projektu.

Urząd Miasta Szczecin

W-MODN w Olsztynie

Wydawnictwo Meridian oferuje nauczycielom geografii doskonałe narzędzie w postaci platformy multimedialnej on-line Meridian Prime, gdzie znajdują się wielowarstwowe mapy ogólnogeograficzne oraz tematyczne w wersji, zarówno dla szkoły podstawowej jak i ponadpodstawowej. Mapy te można pobierać na wszystkie urządzenia, które mają dostęp do Internetu. Mapy są oczywiście interaktywne, nauczyciel ma możliwość redagowania map, uwzględniając treści realizowane na danej lekcji. Dodatkowo do dyspozycji znajdują się takie materiały jak klimatogramy, tematyczne fotografie oraz gotowe zadania przypisane do danej mapy. Zadania można dowolnie zmieniać i rozbudowywać.
Platforma Meridian Prime to bardzo nowoczesne narzędzie, niezastąpione na lekcjach geografii.
Dużym plusem są szkolenia i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli wydawnictwa Meridian.
W sposób bardzo przejrzysty i dostępny nauczyciele są przygotowywani do obsługi platformy i wykorzystania wszystkich jej możliwości.

Alicja Matusewicz – doradca metodyczny do spraw geografii oraz Alicja Szarzyńska – nauczyciel konsultant geografii, przyrody i edukacji ekologicznej

W-MODN w Olsztynie

Wójt Gminy Dobra

Serdecznie dziękujemy Wydawnictwu „Meridian" za pionierską i innowacyjną propozycję dla naszych szkół i wszystkich uczniów w Gminie Dobra. Do uczniów trafiły multimedialne atlasy geograficzne i historyczne, a nauczyciele w szkołach mają możliwość posługiwania się multimedialnymi pomocami na lekcjach geografii i historii. 

Dzięki możliwości korzystania z pomocy multimedialnych przez uczniów naszych szkół, cyfrowa szkoła stała się w naszej Gminie faktem.

Teresa Dera

Wójt Gminy Dobra

Pracownia Dydaktyki Geografii Uniwersytet Gdański

Multimedialny geograficzny atlas świata jest cyfrowym odpowiednikiem tradycyjnych, papierowych atlasów używanych w szkole. Różnorodna tematyka map pozwala na realizowanie podstawy programowej, a także zachęca do samodzielnego eksplorowania i poznawania świata przez ucznia. Ilustracje oraz proste podpisy, skojarzone z usytuowaniem miejsca na mapie, powodują łatwe zapamiętanie.

Wprowadzenie multimedialnego atlasu świata do szkół, z możliwością kopiowania, także na domowe komputery uczniów, daje szansę rzeczywistego „wyrównywania szans” uczniów ze wszystkich środowisk, przynajmniej w zakresie edukacji geograficznej. Popieram projekt umożliwienia korzystania z niego w szkołach województwa pomorskiego.

dr Teresa Sadoń-Osowiecka

Pracownia Dydaktyki Geografii Uniwersytet Gdański

W-MODN w Olsztynie

W 2020 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyły się warsztaty dla nauczycieli historii i geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotyczące funkcjonowania Platformy Meridian. Prowadzący przedstawili jej szerokie możliwości dydaktyczne. Nauczyciele historii docenili m.in. duży wybór map interaktywnych czy multimedialne atlasy ćwiczeniowe. Znajdziemy tu również mapy konturowe i arkusze ćwiczeniowe w postaci matryc do kserokopiowania. Wszystko pomyślane jest tak, aby każdy nauczyciel mógł dostosowywać je do własnych potrzeb dzięki możliwości edycji. Dla współczesnego nauczyciela platforma Meridian może stanowić swoistą alternatywę a może przede wszystkim inspirację w pracy z uczniem – daje możliwości tworzenia własnych map, zadań i ćwiczeń. Nauczyciele szukający nowych rozwiązań doceniają każdą pomoc dydaktyczną, która pozwala skuteczniej dotrzeć do młodego odbiorcy i platforma Meridian z pewnością jest szansą na urozmaicenie i uatrakcyjnienie także lekcji historii.

dr Iwona Jóźwiak – doradca metodyczny do spraw historii i wiedzy o społeczeństwie

W-MODN w Olsztynie

dyrektor I LO w Bytowie i nauczyciele

Już po kilku pierwszych miesiącach korzystania z multimedialnych atlasów Wydawnictwa Meridian możemy wykazać wiele zalet tych pomocy dydaktycznych. Przede wszystkim należy docenić bogactwo informacji i treści jakie niosą, możliwość ich dostosowywania do potrzeb i możliwości uczniów. Gotowe materiały można opatrzyć swoimi notatkami, uwagami czy poleceniami. W codziennym użytkowaniu przydatną funkcją jest opcja wydruków i praca na wielu komputerach, które możliwe są dzięki przypisanej do produktu licencji na pełne wykorzystanie. 

 Są to idealne rozwiązania w szkołach, które wyposażone są w zestawy tablic interaktywnych. Lekcje są wtedy ciekawe, angażują wszystkich uczniów, uczą korzystania/sięgania do różnych źródeł wiedzy i nie mamy wrażenia rutyny.

Edward Mazur

dyrektor I LO w Bytowie i nauczyciele

nauczyciel geografii w III LO w Szczecinie, doradca metodyczny w zakresie geografii

Atlas multimedialny zawiera charakterystykę elementów środowiska geograficznego, ilustruje wybrane zagadnienia przyrodnicze oraz społeczno-gospodarcze świata. Treść atlasu wzbogacają fotografie i informacje o ciekawych miejscach, zjawiskach i procesach. Atlas dostosowany został do każdego programu nauczania. Dzięki starannej aktualizacji wszystkie mapy zawierają najnowsze dostępne dane, a  atrakcyjnej formie prezentacji towarzyszy bogactwo aktualnych informacji.

 

W celu lepszego wykorzystania różnych materiałów poszczególne mapy zawierają możliwość włączania i wyłączania poszczególnych warstw. Skale poszczególnych map można zwiększać i zmniejszać, co daje możliwość skoncentrowania się na wybranym zagadnieniu. Ponadto istnieje możliwość drukowania map oraz ich edycji.

W odróżnieniu od map ściennych, atlas jako systematyczny zbiór map podręcznych, stwarza szersze możliwości indywidualizacji nauczania, stosowania zadań i ćwiczeń. Duża różnorodność map w atlasie, zarówno co do treści i sposobu jej przedstawiania, wybitnie sprzyja geograficznemu kształceniu.

Barbara Grabowska

nauczyciel geografii w III LO w Szczecinie, doradca metodyczny w zakresie geografii

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Platforma Meridian Prime stała się nieodzownym narzędziem dla mnie i moich uczniów. Dzięki korzystaniu z jej zasobów możliwe jest zdobywanie wiedzy w atrakcyjny sposób, rozwijanie wielu umiejętności i mobilizowanie uczniów do działania. Mapy wzbogacone są w treści interaktywne, co pozwala wzbogacić lekcję i przynosi konkretne efekty edukacyjne. Zachęcam do przetestowania i przeprowadzenie zajęć w oparciu o zasoby platformy. Prosty i przejrzysty interfejs z podziałem na przedmioty i poziomy nauczania oraz wysoki poziom grafiki sprawią, że sam zainspirujesz się do przeprowadzenia ciekawej lekcji.

Marzena Teterus - doradca metodyczny z historii i wiedzy o społeczeństwie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

We współpracy z przedstawicielami platformy Meridian Prime: Marcinem Gąsiorowskim i Radosławem Grochowskim we wrześniu 2020 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyły się warsztaty dla nauczycieli pt. "ZaTIKowana geografia - wykorzystanie multimedialnej platformy Meridian Prime w nauczaniu". W czasie spotkania uczestnicy poznali zasoby platformy edukacyjnej Meridian Prime, prowadzący zaprezentowali nagrania fragmentu lekcji geografii z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych na platformie edukacyjnej. Panowie odpowiedzieli też na pytania i uwagi uczestników na temat prezentowanych zasobów edukacyjnych. Nauczyciele samodzielnie przygotowywali materiały do pracy na swojej lekcji z wykorzystaniem zasobów portalu.
Spotkanie bardzo podobało się pedagogom i zapewnili, iż chętnie będę korzystali z zasobów platformy Meridian Prime.

Teresa Truchan - doradca metodyczny

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku