Krok w kierunku nowoczesnej i otwartej edukacji

Pierwsza w Polsce platforma edukacyjna z multimedialnymi mapami i pomocami dydaktycznymi. Wspiera pracę nauczycieli, przyciąga i angażuje uczniów.

Załóż darmowe konto
Krok w kierunku nowoczesnej i otwartej edukacji

Wsparcie dla użytkowników

Filmy instruktażowe, tutoriale i webinary
prowadzone przez naszych konsultantów
oraz szczegółowy samouczek ze zdjęciami.

Zobacz filmy i instrukcje
Wsparcie dla użytkowników

O platformie

Platforma edukacyjna Meridian Prime to wygodne i doskonałe narzędzie dla nauczycieli i uczniów szkół każdego typu i poziomu nauczania. Jeśli uczysz się geografii, historii, biologii, WOS-u, języków obcych, to jesteś we właściwym miejscu. Jeśli lubisz mapy, chcesz je rozkładać na elementy i złożyć po swojemu lub po prostu potrzebujesz wiedzy - zapraszamy, znajdziesz u nas to wszystko.

wszystkie

wszystkie poziomy nauczania

kompleksowe

kompleksowe i zweryfikowane materiały

wielopoziomowa

wielopoziomowa interaktywność i zaangażowanie

cwiczenia

ćwiczenia, zadania domowe i testy sprawdzające

czytelny

czytelny i atrakcyjny sposób prezentacji

wskazowki

wskazówki metodyczne i scenariusze lekcji

dostep

dostęp online z każdego urządzenia

wspolne

wspólne środowisko nauczania w szkole i w domu

Korzyści dla nauczycieli

Wzbogać tradycyjne lekcje i sposób przekazywania wiedzy

Wzbogać tradycyjne lekcje i sposób przekazywania wiedzy

Przygotowanie angażujących lekcji, które rozbudzają ciekawość świata zajmie tylko parę chwil

Lepsze efekty kształcenia oraz przyswajania wiedzy

Lepsze efekty kształcenia oraz przyswajania wiedzy

Wykorzystując interaktywne pomoce dydaktyczne, o 50% skraca się czas przyswajania informacji przez uczniów oraz o 60% zwiększa zdolność ich zapamiętywania.

Oszczędzaj czas podczas tworzenia zadań i sprawdzianów

Oszczędzaj czas podczas tworzenia zadań i sprawdzianów

Skorzystaj z bazy zadań, pytań i poleceń przygotowanych przez specjalistów dydaktyki

Korzyści dla szkół

Wyposaż niewielkim kosztem szkołę w komplet map z wielostanowiskową licencją

Wyposaż niewielkim kosztem szkołę w komplet map z wielostanowiskową licencją

Aplikacja w najnowszej technologii online do użytku dla wszystkich nauczycieli szkoły w ramach jednej licencji, w razie potrzeby działa również w trybie offline

Podnieś poziom kształcenia w szkole i wyniki nauczania

Podnieś poziom kształcenia w szkole i wyniki nauczania

Unowocześnianie procesu nauczania przez efektywne zastosowanie TIK przekłada się na lepsze wyniki osiągane przez uczniów, a praca nauczycieli staje się łatwiejsza

Korzystaj z zawsze aktualnego i bezpiecznego oprogramowania

Korzystaj z zawsze aktualnego i bezpiecznego oprogramowania

Bez ukrytych kosztów aktualizacji i płatnych dodatków, z profesjonalnym wsparciem technicznym

Korzyści dla uczniów

Możliwość pogłębiania i utrwalania wiedzy w domu

Możliwość pogłębiania i utrwalania wiedzy w domu

Zabierz ze sobą atlas i pomoce edukacyjne, ucz się w dowolnym miejscu i czasie, na każdym urządzeniu

Korzystaj ze sprawdzonej bazy materiałów dydaktycznych

Korzystaj ze sprawdzonej bazy materiałów dydaktycznych

Zawsze pod ręką aktualne, sprawdzone mapy oraz pomoce edukacyjne, biblioteka wiedzy i polecanych źródeł internetowych

Szybko i łatwo przygotuj prezentację lub powtórz materiał

Szybko i łatwo przygotuj prezentację lub powtórz materiał

Multimedialne opracowania tematów na różnych poziomach trudności pomogą przygotować się do egzaminów lub odrobić zadanie domowe

Nowości

Polska w XX-leciu międzywojenne
10.01.2021

Polska w XX-leciu międzywojenne

W dziale HISTORIA -> WIEK XX zakończyliśmy dodawanie map Polski z okresu międzywojennego XX w. Obejmują one tematami obszary ziem…

Ameryka Południowa - mapy w komplecie
04.01.2021

Ameryka Południowa - mapy w komplecie

Oddajemy Wam do użytku trzy mapy Ameryki Południowej stanowiące komplet tematyczny dotyczący tego kontynentu. Ukształtowanie powierzchni, mapa krajobrazowa oraz mapa…

NOWA FUNKCJONALNOŚĆ
06.06.2020

NOWA FUNKCJONALNOŚĆ

Nowa funkcjonalność pozwala wam, Nauczycielom tworzyć WŁASNE WARSTWY, na których możecie osadzać WŁASNE PUNKTY INTERAKTYWNE dla każdej mapy.

XIX WIEK - mapy w komplecie
23.06.2020

XIX WIEK - mapy w komplecie

Wszystkie MAPY POLSKI z okresu XIX WIEKU SĄ JUŻ NA PLATFORMIE. Sześć map Polski obejmujących okres od 1805 do 1907…

Przejdź do nowości
Uzyskaj dostęp dla szkoły

Uzyskaj dostęp dla szkoły

Jeśli po wykorzystaniu 30-dniowego darmowego dostępu do platformy, jesteś zainteresowany głębszym poznaniem jej funkcji i korzyści płynących dla szkoły, nauczyciela i ucznia - możesz poprosić o dodatkowy czas.
Przetestuj jak uczyć z pomocą platformy, zanim zdecydujesz, że chcesz ją u siebie mieć.

Poproś o dostęp

Referencje

geograf, organizator Pikniku Geograficznego w Tarnowie, koordynator spotkań nauczycieli geografii w Tarnowie i powiecie tarnowskim

Multimedialny atlas geograficzny przygotowany przez firmę "Meridian" jest znakomitym narzędziem pracy na lekcjach geografii.  W Tarnowie został on  po raz pierwszy zaprezentowany w ramach  XII Pikniku Geograficznego  w Tarnowie. Wzbudził on bardzo duże zainteresowanie nauczycieli geografii szkół wszystkich szczebli.

Osobiście z atlasu Meridian korzystam na każdych zajęciach z geografii w XIV LO oraz Technikum nr 5 w Tarnowie i użytkowanie jego stało się dla mnie wręcz konieczne dla przejrzystości i dynamiki lekcji. Atlas jest świetnie opracowany pod względem merytorycznym. podzielony tematycznie, treści są aktualne. Jest łatwy w obsłudze i daje możliwość  równoczesnego omawiania różnych zagadnień tematycznych. Polecam. 

Piotr Kukułka

geograf, organizator Pikniku Geograficznego w Tarnowie, koordynator spotkań nauczycieli geografii w Tarnowie i powiecie tarnowskim

Urząd Miasta Szczecin

Urząd Miasta Szczecin od 2012 roku realizuje prekursorski projekt pn. „Portal EDUKACYJNY województwa zachodniopomorskiego - Szczecin”. Jednym z głównych elementów projektu był zakup wartościowych i sprawdzonych treści edukacyjnych, między innymi cyfrowych zasobów kartograficznych służących do realizacji programów nauczania przedmiotów przyrodniczych takich jak geografia, przyroda, biologia oraz przedmiotów humanistycznych – historii i WOS-u. Taką propozycją są właśnie atlasy przygotowane przez Wydawnictwo Meridian.

Walory merytoryczne i funkcjonalne atlasów ułatwiają nauczanie, uatrakcyjniają zajęcia, i co szczególnie ważne zachęcają uczniów do samodzielnej pracy w domu. Pozwalają również na efektywna pracę nauczycieli z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uznajemy atlasy Wydawnictwa Meridian za wartościowy i niezbędny element projektu.

Urząd Miasta Szczecin

Wójt Gminy Dobra

Serdecznie dziękujemy Wydawnictwu „Meridian" za pionierską i innowacyjną propozycję dla naszych szkół i wszystkich uczniów w Gminie Dobra. Do uczniów trafiły multimedialne atlasy geograficzne i historyczne, a nauczyciele w szkołach mają możliwość posługiwania się multimedialnymi pomocami na lekcjach geografii i historii. 

Dzięki możliwości korzystania z pomocy multimedialnych przez uczniów naszych szkół, cyfrowa szkoła stała się w naszej Gminie faktem.

Teresa Dera

Wójt Gminy Dobra

Pracownia Dydaktyki Geografii Uniwersytet Gdański

Multimedialny geograficzny atlas świata jest cyfrowym odpowiednikiem tradycyjnych, papierowych atlasów używanych w szkole. Różnorodna tematyka map pozwala na realizowanie podstawy programowej, a także zachęca do samodzielnego eksplorowania i poznawania świata przez ucznia. Ilustracje oraz proste podpisy, skojarzone z usytuowaniem miejsca na mapie, powodują łatwe zapamiętanie.

Wprowadzenie multimedialnego atlasu świata do szkół, z możliwością kopiowania, także na domowe komputery uczniów, daje szansę rzeczywistego „wyrównywania szans” uczniów ze wszystkich środowisk, przynajmniej w zakresie edukacji geograficznej. Popieram projekt umożliwienia korzystania z niego w szkołach województwa pomorskiego.

Dr Teresa Sadoń-Osowiecka

Pracownia Dydaktyki Geografii Uniwersytet Gdański

prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Multimedialny atlas historyczny opracowany przez Wydawnictwo Meridian jest nowoczesnym i uniwersalnym środkiem dydaktycznym możliwym do wykorzystania w trakcie pracy z różnymi programami nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych. Zawiera on rzetelne informacje zgodne z aktualnym stanem wiedzy historycznej oraz starannie zredagowane i dostosowane do możliwości uczniów ćwiczenia rozwijające umiejętności historyczne. Na uwagę zasługuje możliwość dowolnego wyświetlania wybranych elementów poszczególnych map, co pozwala nauczycielowi na dostosowanie obrazu kartograficznego do aktualnie omawianych na danej lekcji treści merytorycznych, a uczniom sprawdzenie stopnia opanowania tych treści. Podobną funkcję spełniają również ćwiczenia do poszczególnych map. Szczególnie cenna zaletą omawianego atlasu jest możliwość dołączenia przez nauczyciela własnych, dodatkowych pytań i poleceń. W ten sposób Wydawnictwo stworzyło możliwość dostosowywania zestawu ćwiczeń do indywidualnych potrzeb uczniów oraz ułatwiło nauczycielom opracowywanie sprawdzianów wiadomości i umiejętności. Wszystkie funkcje, w jakie wyposażony jest atlas są bardzo łatwe w obsłudze. Dzięki uniwersalności i multimedialności jest on zatem nowoczesnym środkiem dydaktycznym odpowiadającym współczesnym potrzebom uczniów i nauczycieli.

Dr hab. Małgorzata Machałek

prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

dyrektor I LO w Bytowie i nauczyciele

Już po kilku pierwszych miesiącach korzystania z multimedialnych atlasów Wydawnictwa Meridian możemy wykazać wiele zalet tych pomocy dydaktycznych. Przede wszystkim należy docenić bogactwo informacji i treści jakie niosą, możliwość ich dostosowywania do potrzeb i możliwości uczniów. Gotowe materiały można opatrzyć swoimi notatkami, uwagami czy poleceniami. W codziennym użytkowaniu przydatną funkcją jest opcja wydruków i praca na wielu komputerach, które możliwe są dzięki przypisanej do produktu licencji na pełne wykorzystanie. 

 Są to idealne rozwiązania w szkołach, które wyposażone są w zestawy tablic interaktywnych. Lekcje są wtedy ciekawe, angażują wszystkich uczniów, uczą korzystania/sięgania do różnych źródeł wiedzy i nie mamy wrażenia rutyny.

Edward Mazur

dyrektor I LO w Bytowie i nauczyciele

nauczyciel geografii w III LO w Szczecinie, doradca metodyczny w zakresie geografii

Atlas multimedialny zawiera charakterystykę elementów środowiska geograficznego, ilustruje wybrane zagadnienia przyrodnicze oraz społeczno-gospodarcze świata. Treść atlasu wzbogacają fotografie i informacje o ciekawych miejscach, zjawiskach i procesach. Atlas dostosowany został do każdego programu nauczania. Dzięki starannej aktualizacji wszystkie mapy zawierają najnowsze dostępne dane, a  atrakcyjnej formie prezentacji towarzyszy bogactwo aktualnych informacji.

 

W celu lepszego wykorzystania różnych materiałów poszczególne mapy zawierają możliwość włączania i wyłączania poszczególnych warstw. Skale poszczególnych map można zwiększać i zmniejszać, co daje możliwość skoncentrowania się na wybranym zagadnieniu. Ponadto istnieje możliwość drukowania map oraz ich edycji.

W odróżnieniu od map ściennych, atlas jako systematyczny zbiór map podręcznych, stwarza szersze możliwości indywidualizacji nauczania, stosowania zadań i ćwiczeń. Duża różnorodność map w atlasie, zarówno co do treści i sposobu jej przedstawiania, wybitnie sprzyja geograficznemu kształceniu.

Barbara Grabowska

nauczyciel geografii w III LO w Szczecinie, doradca metodyczny w zakresie geografii