Język polski – LITERATURA

Tytuły plansz

world map
  • Rodzaje i gatunki literackie

Plansza przedstawia podział literatury na rodzaje oraz gatunki w ich obrębie. Przejrzyście, w tabelarycznej formie systematyzuje również informacje o podstawowych wyznacznikach rodzajowych, co umożliwia sklasyfikowanie utworów literackich ze względu na ich budowę, treść oraz inne cechy charakterystyczne dla danego rodzaju.