MATEMATYKA

Tytuły plansz

world map

UKŁADY I SIATKI

 • Układ współrzędnych (jedna ćwiartka)

Układ współrzędnych kartezjańskich (prostokątnych) przeznaczony do użytku na różnych poziomach nauczania matematyki. Plansza pokazuje jedną ćwiartkę i posiada 3 poziomy gęstości siatki, które można dowolnie ustawić. Zawiera także wstępnie umieszczone opisy jednostek w ciągach liczbowych co 1 oraz co 10, które można wyłączyć i zastąpić własnymi.

 • Układ współrzędnych (cztery ćwiartki)

Układ współrzędnych kartezjańskich (prostokątnych) przeznaczony do użytku na różnych poziomach nauczania matematyki. Plansza posiada 3 poziomy gęstości siatki, które można dowolnie ustawić. Zawiera także wstępnie umieszczone opisy jednostek w ciągach liczbowych co 1 oraz co 10, które można wyłączyć i zastąpić własnymi.

 • Siatka procentowa

Plansza przedstawia siatkę procentową przeznaczoną do użytku na różnych poziomach nauczania matematyki. Plansza posiada 3 poziomy gęstości siatki, które można dowolnie ustawić. 

 • Siatka kątowa

Plansza przedstawia siatkę kątową przeznaczoną do użytku na różnych poziomach nauczania matematyki. Pozwala na precyzyjne narysowanie dowolnego trójkąta bez używania dodatkowych narzędzi. Podziałka diagramu ułatwia ustalenie wymiaru podstawy i wysokości trójkąta, zaś umieszczone dodatkowo skale kątowe pozwalają precyzyjnie określić kąty między podstawą, a bokami trójkąta. Jest więc szczególnie pomocna do kreślenia trójkątów, rozwiązywania zadań wymagających obliczania powierzchni trójkątów (np. trapezów) lub kątów w trójkącie, a także do zilustrowania twierdzenia Talesa. 

 • Siatka milimetrowa

Siatka milimetrowa (papier milimetrowy) służy do ćwiczenia pisma technicznego, wykonywania wykresów, rysunków technicznych oraz szkiców.  Wykorzystywana jest na różnych etapach nauczania techniki i matematyki.

 • Diagram kołowy kątowo-procentowy

Diagram kołowy kątowo-procentowy stanowią dwa koncentryczne koła z podziałkami: kątową w skali stopniowej (1-360) oraz procentową (1-100). Ułatwia wprowadzanie ułamków, procentów, stopni kątowych oraz ich przeliczanie. Pomocny jest przy obliczaniu powierzchni koła lub jego wycinków, a także przy wprowadzaniu i rozpoznawaniu kątów.

 • Geoplan

Plansza przedstawia geoplan i posiada 2 poziomy gęstości siatki punktów, które można dowolnie ustawić.

GEOMETRIA

 • Własności trójkątów

Plansza przedstawia podział trójkątów na podstawie ich kątów oraz na podstawie długości ich boków. Ułatwia ona zrozumienie własności trójkątów, zależności między miarami kątów oraz długościami boków w każdym rodzaju tych figur.

 • Własności czworokątów

Plansza przedstawia podział czworokątów na podstawie długości i ułożenia ich boków oraz na podstawie ich kątów. Przejrzysty układ ułatwia klasyfikację czworokątów, a także zależności między rodzajami tych figur.

 • Własności brył

Plansza przedstawia własności wybranych brył geometrycznych oraz ich siatki. Pozwala usystematyzować zależności występujące w graniastosłupach między ich wierzchołkami, krawędziami i ścianami. 

 • Pola i obwody figur płaskich

Plansza do matematyki przedstawia podstawowe figury płaskie oraz metody obliczania ich obwodów i pól powierzchni. Pozwala zobrazować i zrozumieć w jaki sposób zostały wyprowadzone wzory na obwody i pola figur.

 • Pola i objętości brył - graniastosłupy i ostrosłupy

Plansza szkolna do matematyki przedstawiająca podstawowe bryły zaliczane do graniastosłupów oraz ostrosłupów. W czytelny i przyjazny dla ucznia sposób pozwala objaśnić zasady obliczania pól powierzchni i objętości wielościanów.

 • Pola i objętości brył (szkoła ponadpodstawowa)

Plansza szkolna do matematyki przedstawiająca podstawowe bryły obrotowe, graniastosłupy proste oraz ostrosłupy. W czytelny i przyjazny dla ucznia sposób pozwala objaśnić zasady obliczania pól powierzchni i objętości wielościanów oraz brył obrotowych

TRYGONOMETRIA

 • Wykres funkcji trygonometrycznych

Plansza przeznaczona do użytku na różnych poziomach nauczania matematyki. Układ współrzędnych pozwala obliczać wartości funkcji trygonometrycznych i wyjaśnić zależności między nimi. Pozwala także szybko ocenić kiedy funkcje przyjmują wartości dodatnie lub ujemne.

POZOSTAŁE

 • Drzewko decyzyjne

Drzewko decyzyjne jest graficznym przedstawieniem procesu decyzyjnego. Dzięki czytelności i symbolicznemu odzwierciedleniu analizy problemu ułatwia dokonanie właściwego wyboru i podjęcie decyzji ze świadomością jej skutków. Diagram znajduje zastosowanie w nauczaniu każdego przedmiotu.

 • Wielokrotności i podwielokrotności

Plansza przedstawia mnożniki stosowane do tworzenia jednostek wielokrotnych i podwielokrotnych oraz ich nazwy i symbole. Dodatkowo zawiera przykłady przeliczania jednostek odległości, pola powierzchni oraz objętości.

 • Układ SI - język nauki i techniki

Podstawowe i uzupełniające jednostki SI - definicje pełne i przybliżone. Wielokrotności i podwielokrotności od 10e-18 do 10e18 oraz przykłady ich przeliczania. Jednostki pozaukładowe dopuszczone do użytku w Polsce oraz najczęściej spotykane jednostki niemetryczne.