Język polski – ORTOGRAFIA

Tytuły plansz

world map
  • Pisownia wyrazów z ch i h

Plansza przedstawia zasady pisowni ch oraz h w języku polskim. Graficzny, symetryczny układ zasad oraz przykładów stosowania w wyrazach pozwala na porównanie różnic oraz łatwiejsze zapamiętanie. Wyłączenie warstwy przykładów umożliwia na tablicach interaktywnych wpisywanie w wolnych polach własnych wyrazów i prowadzenie aktywnych ćwiczeń z uczniami.

  • Pisownia wyrazów rz z i ż

Plansza przedstawia zasady pisowni rz oraz ż w języku polskim. Graficzny, symetryczny układ zasad oraz przykładów stosowania w wyrazach pozwala na porównanie różnic oraz łatwiejsze zapamiętanie. Wyłączenie warstwy przykładów umożliwia na tablicach interaktywnych wpisywanie w wolnych polach własnych wyrazów i prowadzenie aktywnych ćwiczeń z uczniami.

  • Pisownia wyrazów z u i ó

Plansza przedstawia zasady pisowni u oraz ó w języku polskim. Graficzny, symetryczny układ zasad oraz przykładów stosowania w wyrazach pozwala na porównanie różnic oraz łatwiejsze zapamiętanie. Wyłączenie warstwy przykładów umożliwia na tablicach interaktywnych wpisywanie w wolnych polach własnych wyrazów i prowadzenie aktywnych ćwiczeń z uczniami.

  • Pisownia wyrazów z ą, ę, en, em, on, om

Plansza przedstawia zasady pisowni ą, ę, on, om, en, em w języku polskim. Graficzny, symetryczny układ zasad oraz przykładów stosowania w wyrazach pozwala na porównanie różnic oraz łatwiejsze zapamiętanie. Wyłączenie warstwy przykładów umożliwia na tablicach interaktywnych wpisywanie w wolnych polach własnych wyrazów i prowadzenie aktywnych ćwiczeń z uczniami.

  • Pisownia wielką i małą literą

Plansza przedstawia zasady pisowni wielką i małą literą w języku polskim. Graficzny, symetryczny układ zasad oraz przykładów stosowania w wyrazach pozwala na porównanie różnic oraz łatwiejsze zapamiętanie. Wyłączenie warstwy przykładów umożliwia na tablicach interaktywnych wpisywanie w wolnych polach własnych wyrazów i prowadzenie aktywnych ćwiczeń z uczniami.

  • Pisownia łączna i rozłączna z cząstką by

Plansza przedstawia zasady pisowni łącznej i rozłącznej z cząstką by w języku polskim. Graficzny, symetryczny układ zasad oraz przykładów stosowania w wyrazach pozwala na porównanie różnic oraz łatwiejsze zapamiętanie. Wyłączenie warstwy przykładów umożliwia na tablicach interaktywnych wpisywanie w wolnych polach własnych wyrazów i prowadzenie aktywnych ćwiczeń z uczniami.