EKOLOGIA

Tytuły map i plansz

world map
 • Ekosystem morza ciepłego

Ekosystem morza ciepłego (plansza) - reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych. Rysunki podpisane polską oraz łacińską nazwą. Nagrania odgłosów wybranych gatunków zwierząt.

 • Ekosystem Bałtyku

Ekosystem Morza Bałtyckiego (plansza) - reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych. Rysunki podpisane polską oraz łacińską nazwą. Odgłosy wybranych gatunków zwierząt.

 • Ekosystem jeziora

Ekosystem jeziora (plansza) - reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych, roślin leczniczych i trujących. Rysunki podpisane polską oraz łacińską nazwą. Nagrania odgłosów wybranych gatunków zwierząt.

 • Ekosystem łąki i pola

Ekosystem łąki i pola (plansza) - reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych, roślin leczniczych i trujących. Rysunki podpisane polską oraz łacińską nazwą. Nagrania odgłosów wybranych gatunków zwierząt.

 • Ekosystem lasu

Ekosystem lasu (plansza) - reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych, roślin leczniczych i trujących. Rysunki podpisane polską oraz łacińską nazwą. Nagrania odgłosów wybranych gatunków zwierząt.

 • Świat - Ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni świata, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe, formy dna oceanicznego, prądy morskie oraz granice kontynentów i oceanów.

 • Świat - Degradacja środowiska

Degradacja biosfery spowodowana działalnością człowieka. Zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery, pustynnienie oraz wylesianie obszarów lądowych. Miasta o największym zanieczyszczeniu smogiem.

 • Świat - Strefy klimatyczne

Strefowa klasyfikacja klimatów oraz podział na 29 typów klimatów w obrębie tych stref. Astrefowe odmiany klimatów: górskie i monsunowe. Występowanie ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz 35 klimatogramów.

 • AFRYKA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Afryki, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • AMERYKA POŁUDNIOWA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Ameryki Południowej, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Ameryki Północnej, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • AUSTRALIA ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni i krainy geograficzne Australii. Klasyczna mapa fizyczna została wzbogacona dodatkowo o informacje na temat ochrony środowiska.

 • AZJA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Azji, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • Europa - mapa krajobrazowa

Różnorodność krajobrazowa Europy, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • Europa - ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni Europy, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe, formy dna oceanicznego, prądy morskie oraz granice kontynentów i oceanów.

 • Ukształtowanie powierzchni Polski

Ukształtowanie powierzchni Polski na podstawie poziomic. Na tle rysunku poziomicowego, wzbogaconego efektem trójwymiarowym, ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych krain geograficznych.

 • Degradacja środowiska w Polsce

Degradacja biosfery spowodowana działalnością człowieka. Dotyczy to zarówno zanieczyszczania atmosfery, hydrosfery jak i dewastacji gleb oraz obszarów leśnych.

 • Klimat Polski - długość okresu wegetacyjnego

Przestrzenny rozkład długości okresu wegetacji w Polsce. Miejsca o takiej samej średniej długości okresu wegetacji (liczbie dni w roku) połączone zostały izoliniami.


Możesz oglądać mapy i plansze oraz testować wszystkie materiały na platformie Meridian Prime bezpłatnie i bez zobowiązań przez 30 dni. Wystarczy się zarejestrować. Po okresie próbnym darmowy dostęp wygasa, a twoje konto zostaje automatycznie usunięte.