Język hiszpański

Tytuły map i plansz

world map
  • Europa política

Mapa w języku hiszpańskim przedstawiająca najbardziej aktualny podział polityczny Europy, uwzględnia już zmianę nazwy Macedonii Północnej. Układ państw i ich granice oraz główne miasta i regiony pokazane są na tle reliefu powierzchni ziemi. Zaznaczono także granice sektorów ekonomicznych na Morzu Północnym.