BIOLOGIA OGÓLNA

Tytuły plansz

world map
  • Genetyka - budowa chromosomu i replikacja DNA

Plansza przedstawia budowę chromosomu oraz strukturę rozwiniętej nici DNA, która stanowi nośnik informacji genetycznej organizmów. Zawiera także schemat replikacji, czyli powielania DNA.

  • Genetyka - chromosomy w komórce człowieka

Plansza przedstawia prawidłowy kariotyp człowieka, a także podstawowe typy typy aberracji chromosomowych, czyli mutacji. Opisuje też przykładowe schorzenia wynikające z nieprawidłowości w kariotypie.

  • Genetyka - dziedziczenie wielogenowe

Plansza do genetyki przedstawia działanie praw Mendla w zakresie dziedziczenia wielogenowego cech kumulatywnych na przykładzie zabarwienia ziarniaków u pszenicy. Geny kumulatywne (poligeny) warunkują powstawanie cech ilościowych np.: barwa, wzrost czy masa, a ich działanie sumuje się, kształtując w ten różne fenotypy.

  • Genetyka - podział komórek

Plansza z cyklu Podstawy genetyki przedstawiająca przystępnie mechanizmy podziałów komórkowych: mitozę, mejozę I i mejozę II. 

  • Genetyka - prawa Mendla

Plansza do genetyki przedstawia prawa Mendla oraz zastosowanie szachownic Punnetta do obliczania prawdopodobieństw możliwych kombinacji genotypów i fenotypów. Dziedziczenie jednej pary genów pokazane jest na przykładach barw kwiatów u grochu z pełną dominacją oraz u kwiatów wyżlinu z niepełną dominacją. Dziedziczenie dwóch par genów zilustrowano procesem dziedziczenia kształtów i barw nasion u grochu.


Możesz oglądać mapy i plansze oraz testować wszystkie materiały na platformie Meridian Prime bezpłatnie i bez zobowiązań przez 30 dni. Wystarczy się zarejestrować. Po okresie próbnym darmowy dostęp wygasa, a twoje konto zostaje automatycznie usunięte.