Język polski – POZOSTAŁE

Tytuły plansz

world map
  • Drzewko decyzyjne

Drzewko decyzyjne jest graficznym przedstawieniem procesu decyzyjnego. Dzięki czytelności i symbolicznemu odzwierciedleniu analizy problemu ułatwia dokonanie właściwego wyboru i podjęcie decyzji ze świadomością jej skutków. Diagram znajduje zastosowanie w nauczaniu każdego przedmiotu.