CHEMIA

Tytuły plansz

world map
  • Układ okresowy pierwiastków - fizyczny

Układ okresowy pierwiastków przedstawiający ich najważniejsze parametry fizyczne. Zawiera takie informacje jak: nazwa w języku polskim i łacińskim, symbol chemiczny, liczba atomowa, masa atomowa, procentowy udział izotopów naturalnych, konfiguracja elektronowa, struktura krystaliczna, zawartość w litosferze, hydrosferze i atmosferze, twardość w skali Mohsa, temperatury topnienia i wrzenia, gęstość, energia jonizacji, stopnie utlenienia, elektroujemność, promień atomowy, aktywność chemiczna oraz struktura komórki elementarnej.

  • Układ okresowy pierwiastków - chemiczny

Układ okresowy pierwiastków przedstawiający ich najważniejsze parametry chemiczne. Zawiera takie informacje jak: nazwa w języku polskim i angielskim, symbol chemiczny, liczba atomowa, masa atomowa, promień atomowy, związki z tlenem i ich charakter oraz metody otrzymywania i występowanie.