CHEMIA

Tytuły plansz

world map
  • Układ SI - język nauki i techniki

Podstawowe i uzupełniające jednostki SI - definicje pełne i przybliżone. Wielokrotności i podwielokrotności od 10e-18 do 10e18 oraz przykłady ich przeliczania. Jednostki pozaukładowe dopuszczone do użytku w Polsce oraz najczęściej spotykane jednostki niemetryczne.

  • Układ okresowy pierwiastków - chemiczny

Układ okresowy pierwiastków przedstawiający ich najważniejsze parametry chemiczne. Zawiera takie informacje jak: nazwa w języku polskim i angielskim, symbol chemiczny, liczba atomowa, masa atomowa, promień atomowy, związki z tlenem i ich charakter oraz metody otrzymywania i występowanie.

  • Układ okresowy pierwiastków - fizyczny

Układ okresowy pierwiastków przedstawiający ich najważniejsze parametry fizyczne. Zawiera takie informacje jak: nazwa w języku polskim i łacińskim, symbol chemiczny, liczba atomowa, masa atomowa, procentowy udział izotopów naturalnych, konfiguracja elektronowa, struktura krystaliczna, zawartość w litosferze, hydrosferze i atmosferze, twardość w skali Mohsa, temperatury topnienia i wrzenia, gęstość, energia jonizacji, stopnie utlenienia, elektroujemność, promień atomowy, aktywność chemiczna oraz struktura komórki elementarnej.

  • Wielokrotności i podwielokrotności

Plansza przedstawia mnożniki stosowane do tworzenia jednostek wielokrotnych i podwielokrotnych oraz ich nazwy i symbole. Dodatkowo zawiera przykłady przeliczania jednostek odległości, pola powierzchni oraz objętości.


Możesz oglądać mapy i plansze oraz testować wszystkie materiały na platformie Meridian Prime bezpłatnie i bez zobowiązań przez 30 dni. Wystarczy się zarejestrować. Po okresie próbnym darmowy dostęp wygasa, a twoje konto zostaje automatycznie usunięte.