BOTANIKA

Tytuły plansz

world map
  • Obszary leśne w Polsce

Rozmieszczenie obszarów leśnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zachowanych do dzisiaj dużych kompleksów leśnych, czyli puszcz i borów. Podział na regiony przyrodniczo-leśne.

  • Roślinność potencjalna w Polsce

Rozmieszczenie potencjalnej roślinności naturalnej w Polsce, czyli hipotetyczny układ zbiorowisk roślinnych, które uformowałyby się, gdyby zostało wyeliminowane oddziaływanie człowieka na środowisko.

  • Świat - Państwa florystyczne i pochodzenie roślin uprawnych

Granice państw i obszarów florystycznych według klasyfikacji Armena Tachtadżana oraz rejony pochodzenia ważniejszych roślin uprawnych.


Możesz oglądać mapy i plansze oraz testować wszystkie materiały na platformie Meridian Prime bezpłatnie i bez zobowiązań przez 30 dni. Wystarczy się zarejestrować. Po okresie próbnym darmowy dostęp wygasa, a twoje konto zostaje automatycznie usunięte.