Step to modern and open education

Educational platform with multimedia maps and teaching aids. Supports the work of teachers, attracts and engages students.

Create a free account
Step to modern and open education

Wsparcie dla użytkowników

Filmy instruktażowe, tutoriale i webinary
prowadzone przez naszych konsultantów
oraz szczegółowy samouczek ze zdjęciami.

Zobacz filmy i instrukcje
Wsparcie dla użytkowników

Szkolenie z TIK dla nauczycieli

12 MIESIĘCY dostępu
do Platformy MERIDIAN Prime
dla wszystkich nauczycieli szkoły
w cenie

Przejdź do szkoleń
Szkolenie z TIK dla nauczycieli

About platform

The Meridian Prime educational platform is a convenient and excellent tool for teachers and students of schools of all types and levels. If you study geography, history, biology, social sciences, foreign languages, then you are in the right place. If you like maps, you want to break them down into elements and put together your own way or you just need knowledge - welcome, you'll find it all here.

wszystkie

all levels of education

kompleksowe

comprehensive and verified materials

wielopoziomowa

interactivity and engagement on many levels

cwiczenia

exercises, homework and checking tests

czytelny

clear and attractive presentation

wskazowki

methodological tips and lesson plans

dostep

unlimited online access from any device

wspolne

common teaching environment at school and at home

Benefits for Teachers

Enrich traditional lessons and teaching techniques

Enrich traditional lessons and teaching techniques

Preparation of engaging lessons that arouse curiosity about the world will only take a few moments

Better learning outcomes and the acquisition of knowledge

Better learning outcomes and the acquisition of knowledge

By using interactive teaching aids, the time for students to absorb information is reduced by 50% and the ability to remember them increases by 60%

Save time and increase your productivity

Save time and increase your productivity

Use the database of tasks, questions and test prepared by didactic specialists

Benefits for Institution

Equip the school at a low cost with a set of maps with a multi-user license

Equip the school at a low cost with a set of maps with a multi-user license

The application in the latest online technology for use for all school teachers under one license, also works offline when needed

Get your schools prepared for the next-generation pupils

Get your schools prepared for the next-generation pupils

Modernizing the teaching process through the effective use of ICT turns into better student results, and teachers' work becomes easier

Always up-to-date and secure software, no hidden costs

Always up-to-date and secure software, no hidden costs

Quick and easy implementation without special training, professional technical support provided, no paid extras

Benefits for Pupils

Keep learning at home

Keep learning at home

Take your atlas and educational aids with you, learn anywhere, anytime, on any device

Reliable learning materials

Reliable learning materials

Always up to date, checked maps and educational aids, a library of knowledge and recommended internet sources

Prepare your project fast and easy

Prepare your project fast and easy

Working on topics at different levels of difficulty will help you prepare for exams or do homework

Nowości

Azja - mapa krajobrazowa
Nowość
17.12.2019

Azja - mapa krajobrazowa

Na mapie wyróżniliśmy 20 krajobrazów, charakterystycznych dla tego kontynentu i umieściliśmy na 7 warstwach. Umożliwia to wyświelenie wyizolowanej grupy krajobrazów,…

Australia - mapa krajobrazowa
Nowość
06.11.2019

Australia - mapa krajobrazowa

Nowością w naszych mapach krajobrazowych jest umieszczenie na nich klimatogramów. Omawiając zmienność krajobrazu i przyrody nie sposób nie nawiązać do…

Świat -rolnictwo i użytkowanie ziemi
Zapowiedź
28.10.2019

Świat -rolnictwo i użytkowanie ziemi

Pracujemy nad kolejną mapą świata, która pojawi się WKRÓTCE na platformie. Wypatrujcie w dziale Geografia -> Świat

1333-1370 Polska za Kazimierza Wielkiego
Nowość
14.10.2019

1333-1370 Polska za Kazimierza Wielkiego

W dziale Historia -> Średniowiecze dodaliśmy nową mapę przedstawiającą ziemie polskie za panowania Kazimierza Wielkiego.

Go to News
Get access for school

Get access for school

If, after using free access to the platform, you are interested in a deeper knowledge of its functions and benefits for the school, teacher and student - you can ask for additional time.
Test how to teach with the help of the platform before you decide that you want to have it for good.

Request

Reviews

Nauczyciel -konsultant ODN w Zielonej Górze

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze (ODN: www.odn.zgora.pl), w latach 2019-21, był partnerem Wydawnictwa MERIDIAN w realizacji cyklu warsztatów metodycznych dla nauczycieli geografii, historii i wos oraz studentów kierunków nauczycielskich geografii wyższych uczelni z terenu całego kraju. Tematyka warsztatów obejmowała wykorzystanie zasobów platformy MERIDIAN Prime, a w szczególności interaktywnych map i plansz oraz multimediów platformy w nauczaniu i uczeniu się. Warsztaty metodyczne prowadzono w wersji stacjonarnej i zdalnej wskazując na możliwości wykorzystania platformy w warunkach nauczania hybrydowego i zdalnego. Wydawnictwo udostępniło uczestnikom warsztatów platformę nieodpłatnie, do przetestowania w okresie promocyjnym. Opinie nauczycieli na temat przydatności zasobów platformy były bardzo dobre.
Konsultanci ODN uczestniczyli z wraz z Wydawnictwem w regionalnych i krajowych konferencjach naukowych poświęconych problemom współczesnej edukacji, zorganizowanych przez wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli, Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej (PTDE). W rezultacie udziału w XXVI Krajowej Konferencji Diagnostyka Edukacyjna opracowano i udostępniono w otwartych zasobach PTDE publikację popularyzującą zdobyte w trakcie warsztatów metodycznych doświadczenia:
A. Ławiński 2020; O potrzebie konstruowania zadań dla uczniów z wykorzystaniem map cyfrowych i platform cyfrowych. http://www.ptde.org/mod/page/view.php?id=766
Współpraca ODN z Wydawnictwem MERIDIAN Prime przyczyniła się znacząco do rozwoju oferty programowej ośrodka, w warunkach wzrostu zapotrzebowania nauczycieli na formy prezentujące możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Zasoby platformy MERIDIAN Prime mogą okazać się szczególnie przydatne w warunkach nauczania hybrydowego i zdalnego.

Aleksander Ławiński

Nauczyciel -konsultant ODN w Zielonej Górze

konsultant ds. geografii i przyrody Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

Wielokrotnie korzystałam na warsztatach metodycznych z nauczycielami z wysokiej jakości zasobów multimedialnych, które znajdują się na platformie. Profesjonalnie opracowane mapy są wspaniałą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli i co ważne nie tylko dla geografów. Narzędzia przygotowane do każdego zasobu kartograficznego pozwalają dostosować do konkretnych zagadnień na przykład generalizując mapę poprzez eliminowanie warstw. Jest to ogromna pomoc w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowym atutem są przyporządkowane danym mapom zdjęcia oraz filmy, które wprowadzają uczniów w świat omawianych krajobrazów, państw czy też kataklizmów w przyrodzie. Mapy dotyczące klimatu zawierają opracowane wykresy klimatyczne dla poszczególnych miejscowości oraz odniesienie do stron, które pozwalają poszerzyć omawiane zagadnienia. Warto wykorzystać je w uczniowskiej pracy projektowej czy edukacji wyprzedzającej. Mapy zawierają również przygotowane przez specjalistów zadania dla uczniów, które są pomocą zwłaszcza dla początkujących nauczycieli.

Magdalena Jankun

konsultant ds. geografii i przyrody Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

doradca metodyczny geografii, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Platforma Meridian Prime oferuje nauczycielowi geografii doskonale opracowane mapy obrazujące w sposób szczegółowy główne cechy środowiska przyrodniczego świata i Polski. Mapy te pozwalają na prezentację zjawisk omawianych w ramach realizacji podstawy programowej geografii na poziomie zarówno szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej. Elementy interaktywne wzbogacają dyskusję geograficzną poprzez prezentację zdjęć, filmów, czy szczegółową interpretację diagramów klimatycznych. Ponadto, jeżeli czegoś brakuje, platforma daje możliwość własnego uzupełnienia mapy o istotne elementy i zapisania jej w formie offline. Sama korzystam z map udostępnionych na platformie i nie wyobrażam sobie bez nich lekcji np. w klasie ósmej, gdzie omawiane są cechy poszczególnych kontynentów. Mapy prezentujące tematykę związaną z geografią Polski także stanowią nieocenioną pomoc w mojej pracy nauczyciela. Informacje w nich zawarte są tak skonstruowane, że właściwe nie ma potrzeby korzystania z innych map tematycznych dotyczących środowiska naturalnego naszego kraju.
Praca z platformą Meridian Prime to wspaniała podróż po Polsce i świecie, w którą możemy zabrać naszych uczniów na zajęciach online i stacjonarnie. Jako nauczyciel geografii i doradca metodyczny zachęcam do korzystania z zasobów platformy.

Natasza Knop-Wrzalik

doradca metodyczny geografii, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

prof. University of Szczecin

The multimedia historical atlas developed by Meridian Publishing House is a modern and universal teaching resource that can be used when working with various curricula at all educational levels. It contains reliable information in accordance with the current state of historical knowledge as well as carefully edited exercises adapted to students' abilities to develop historical skills. Noteworthy is the possibility of any display of selected elements of individual maps, which allows the teacher to adapt the cartographic image to the substantive content currently discussed in a given lesson, and students to check the degree of mastery of this content. Exercises for individual maps also perform a similar function. A particularly valuable advantage of this atlas is the possibility for the teacher to attach his own additional questions and commands. In this way, the Publisher created the opportunity to adapt the set of exercises to the individual needs of students and facilitated the development of tests of knowledge and skills for teachers. All functions that the atlas is equipped with are very easy to use. Therefore, due to its versatility and multimedia, it is a modern didactic means meeting the contemporary needs of students and teachers.

Dr hab. Małgorzata Machałek

prof. University of Szczecin

Nauczyciel konsultant

„Tak jak meridian geograficzny łączy północ z południem, tak MERIDIAN łączy kartografię z edukacją”
To hasło przewodnie firmy, która ma bogatą ofertę edukacyjną dotyczącą map i ich wszechstronnego wykorzystania w pracy w szkole, gdzie kartografia jako nauka pomocnicza przybliża uczniom przestrzenność, pobudzając do myślenia abstrakcyjnego, a nauczycielom daje cały szereg narzędzi do interakcyjnego nauczania.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile prowadząc współpracę z Meridianem miała możliwość skorzystania z darmowych szkoleń dotyczących wykorzystania platformy edukacyjnej Meridian Prime w procesie nauczania – uczenia się. Przeszkoleni zostali nauczyciele geografii, historii, wos-u, biologii, ekologii i innych przedmiotów, w których można wykorzystać interakcyjne mapy oraz plansze do nauki. Ponadto nauczyciele otrzymali bonus w postaci półrocznego bezpłatnego korzystania z platformy. Każdy z uczestników szkolenia jest zachwycony możliwościami jakie daje platforma Meridian Prime, oraz inne produkty firmy.
Aby przybliżyć wszystkim nauczycielom możliwości edukacyjne jakie daje Meridian pragniemy zaprezentować jej produkty podczas Targów Edukacyjnych 2021 w Poznaniu.
W imieniu wszystkich pracowników CDN w Pile, którzy współpracowali z firmą Meridian, pragniemy podziękować za otwartość, przystępność i elastyczność podczas współpracy.

Katarzyna Kwaśnik

Nauczyciel konsultant

geographer, organizer of the Geographical Picnic in Tarnów, coordinator of meetings of geography teachers

Multimedia geographical atlas prepared by "Meridian" is an excellent tool for working in geography lessons. In Tarnów it was presented for the first time as part of the XII Geographic Picnic in Tarnów. It aroused great interest of geography teachers of schools at all levels.

Personally, I use the Meridian atlas during all classes in geography at the 14th High School and Technical Secondary School No. 5 in Tarnów, and its use has become necessary for me for transparency and dynamics lesson. Atlas is well developed in terms of content. thematically divided, the content is current. It is easy to use and gives the opportunity to simultaneously discuss various thematic issues. I would recommend.

Piotr Kukułka

geographer, organizer of the Geographical Picnic in Tarnów, coordinator of meetings of geography teachers

Szczecin City Hall

The City of Szczecin has been implementing a precursor project called "EDUCATIONAL portal of the West Pomeranian Voivodeship - Szczecin". One of the main elements of the project was the purchase of valuable and tested educational content, including digital cartographic resources for the implementation of science curricula such as geography, nature, biology and humanities - history and WOS. Atlases prepared by the Meridian Publishing House are such a proposal.

The substantive and functional qualities of the atlases facilitate teaching, make classes more attractive, and what is especially important, encourage students to work independently at home. They also allow teachers to work effectively with students with special educational needs. We recognize the atlases of the Meridian Publishing House as a valuable and necessary element of the project.

Szczecin City Hall

W-MODN w Olsztynie

Wydawnictwo Meridian oferuje nauczycielom geografii doskonałe narzędzie w postaci platformy multimedialnej on-line Meridian Prime, gdzie znajdują się wielowarstwowe mapy ogólnogeograficzne oraz tematyczne w wersji, zarówno dla szkoły podstawowej jak i ponadpodstawowej. Mapy te można pobierać na wszystkie urządzenia, które mają dostęp do Internetu. Mapy są oczywiście interaktywne, nauczyciel ma możliwość redagowania map, uwzględniając treści realizowane na danej lekcji. Dodatkowo do dyspozycji znajdują się takie materiały jak klimatogramy, tematyczne fotografie oraz gotowe zadania przypisane do danej mapy. Zadania można dowolnie zmieniać i rozbudowywać.
Platforma Meridian Prime to bardzo nowoczesne narzędzie, niezastąpione na lekcjach geografii.
Dużym plusem są szkolenia i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli wydawnictwa Meridian.
W sposób bardzo przejrzysty i dostępny nauczyciele są przygotowywani do obsługi platformy i wykorzystania wszystkich jej możliwości.

Alicja Matusewicz – doradca metodyczny do spraw geografii oraz Alicja Szarzyńska – nauczyciel konsultant geografii, przyrody i edukacji ekologicznej

W-MODN w Olsztynie

Mayor of Dobra

We would like to thank the Meridian Publishing House for pioneering and innovative proposition for our schools and all students in the Dobra Commune. Multimedia geographic and historical atlases were sent to students, and teachers at schools have the opportunity to use multimedia help in geography and history lessons. < / p>

Thanks to the possibility of using multimedia aids by students of our schools, the digital school has become a fact in our commune.

Teresa Dera

Mayor of Dobra

Geography Didactics Unit, University of Gdańsk

The multimedia geographical atlas of the world is the digital equivalent of traditional paper atlases used in school. A variety of map topics allows the implementation of the core curriculum, and also encourages the student to explore and explore the world on his own. Illustrations and simple signatures associated with the location of the place on the map, make it easy to remember.

The introduction of a multimedia world atlas to schools, with the possibility of copying, also to students' home computers, gives the chance of real "equalization of opportunities" for students from all environments, at least in the field of geographical education. I support the project enabling its use in schools of the Pomeranian Voivodeship.

prof. Teresa Sadoń-Osowiecka

Geography Didactics Unit, University of Gdańsk

W-MODN w Olsztynie

W 2020 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyły się warsztaty dla nauczycieli historii i geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotyczące funkcjonowania Platformy Meridian. Prowadzący przedstawili jej szerokie możliwości dydaktyczne. Nauczyciele historii docenili m.in. duży wybór map interaktywnych czy multimedialne atlasy ćwiczeniowe. Znajdziemy tu również mapy konturowe i arkusze ćwiczeniowe w postaci matryc do kserokopiowania. Wszystko pomyślane jest tak, aby każdy nauczyciel mógł dostosowywać je do własnych potrzeb dzięki możliwości edycji. Dla współczesnego nauczyciela platforma Meridian może stanowić swoistą alternatywę a może przede wszystkim inspirację w pracy z uczniem – daje możliwości tworzenia własnych map, zadań i ćwiczeń. Nauczyciele szukający nowych rozwiązań doceniają każdą pomoc dydaktyczną, która pozwala skuteczniej dotrzeć do młodego odbiorcy i platforma Meridian z pewnością jest szansą na urozmaicenie i uatrakcyjnienie także lekcji historii.

dr Iwona Jóźwiak – doradca metodyczny do spraw historii i wiedzy o społeczeństwie

W-MODN w Olsztynie

director of 1st High School in Bytów and teachers

After the first few months of using the multimedia atlases of the Meridian Publishing House, we can demonstrate many advantages of these teaching aids. First of all, you should appreciate the wealth of information and content they provide, the ability to adapt them to the needs and capabilities of students. Ready materials can be provided with your notes, remarks or instructions. In everyday use, a useful feature is the option of printouts and work on many computers, which are possible thanks to the product's full use license.

These are ideal solutions in schools that are equipped with interactive whiteboard sets. The lessons are then interesting, they involve all students, teach them how to use / reach for different sources of knowledge and we do not have the impression of routine.

Edward Mazur

director of 1st High School in Bytów and teachers

geography teacher at 3rd High School in Szczecin, methodological adviser in the field of geography

The multimedia atlas contains characteristics of elements of the geographical environment, illustrates selected natural and socio-economic issues of the world. The content of the atlas is enriched by photographs and information about interesting places, phenomena and processes. The atlas has been adapted to each curriculum. Thanks to careful updating, all maps contain the latest available data, and the attractive form of presentation is accompanied by a wealth of current information.

 

In order to better use various materials, individual maps include the ability to turn individual layers on and off. The scales of individual maps can be increased and decreased, which gives the opportunity to focus on a selected issue. In addition, it is possible to print maps and edit them.

Unlike wall maps, the atlas as a systematic collection of hand-held maps, creates wider possibilities of individualizing teaching, the use of tasks and exercises. The large variety of maps in the atlas, both in terms of content and presentation, is extremely conducive to geographical learning.

Barbara Grabowska

geography teacher at 3rd High School in Szczecin, methodological adviser in the field of geography

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Platforma Meridian Prime stała się nieodzownym narzędziem dla mnie i moich uczniów. Dzięki korzystaniu z jej zasobów możliwe jest zdobywanie wiedzy w atrakcyjny sposób, rozwijanie wielu umiejętności i mobilizowanie uczniów do działania. Mapy wzbogacone są w treści interaktywne, co pozwala wzbogacić lekcję i przynosi konkretne efekty edukacyjne. Zachęcam do przetestowania i przeprowadzenie zajęć w oparciu o zasoby platformy. Prosty i przejrzysty interfejs z podziałem na przedmioty i poziomy nauczania oraz wysoki poziom grafiki sprawią, że sam zainspirujesz się do przeprowadzenia ciekawej lekcji.

Marzena Teterus - doradca metodyczny z historii i wiedzy o społeczeństwie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

We współpracy z przedstawicielami platformy Meridian Prime: Marcinem Gąsiorowskim i Radosławem Grochowskim we wrześniu 2020 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyły się warsztaty dla nauczycieli pt. "ZaTIKowana geografia - wykorzystanie multimedialnej platformy Meridian Prime w nauczaniu". W czasie spotkania uczestnicy poznali zasoby platformy edukacyjnej Meridian Prime, prowadzący zaprezentowali nagrania fragmentu lekcji geografii z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych na platformie edukacyjnej. Panowie odpowiedzieli też na pytania i uwagi uczestników na temat prezentowanych zasobów edukacyjnych. Nauczyciele samodzielnie przygotowywali materiały do pracy na swojej lekcji z wykorzystaniem zasobów portalu.
Spotkanie bardzo podobało się pedagogom i zapewnili, iż chętnie będę korzystali z zasobów platformy Meridian Prime.

Teresa Truchan - doradca metodyczny

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku