FIZYKA

Tytuły plansz

world map
  • Diagram kołowy kątowo-procentowy

Diagram kołowy kątowo-procentowy stanowią dwa koncentryczne koła z podziałkami: kątową w skali stopniowej (1-360) oraz procentową (1-100). Ułatwia wprowadzanie ułamków, procentów, stopni kątowych oraz ich przeliczanie. Pomocny jest przy obliczaniu powierzchni koła lub jego wycinków, a także przy wprowadzaniu i rozpoznawaniu kątów.

  • Układ SI - język nauki i techniki

Podstawowe i uzupełniające jednostki SI - definicje pełne i przybliżone. Wielokrotności i podwielokrotności od 10e-18 do 10e18 oraz przykłady ich przeliczania. Jednostki pozaukładowe dopuszczone do użytku w Polsce oraz najczęściej spotykane jednostki niemetryczne.

  • Układ okresowy pierwiastków - fizyczny

Układ okresowy pierwiastków przedstawiający ich najważniejsze parametry fizyczne. Zawiera takie informacje jak: nazwa w języku polskim i łacińskim, symbol chemiczny, liczba atomowa, masa atomowa, procentowy udział izotopów naturalnych, konfiguracja elektronowa, struktura krystaliczna, zawartość w litosferze, hydrosferze i atmosferze, twardość w skali Mohsa, temperatury topnienia i wrzenia, gęstość, energia jonizacji, stopnie utlenienia, elektroujemność, promień atomowy, aktywność chemiczna oraz struktura komórki elementarnej.

  • Układ współrzędnych (cztery ćwiartki)

Układ współrzędnych kartezjańskich (prostokątnych) przeznaczony do użytku na różnych poziomach nauczania matematyki. Plansza posiada 3 poziomy gęstości siatki, które można dowolnie ustawić. Zawiera także wstępnie umieszczone opisy jednostek w ciągach liczbowych co 1 oraz co 10, które można wyłączyć i zastąpić własnymi.

  • Układ współrzędnych (jedna ćwiartka)

Układ współrzędnych kartezjańskich (prostokątnych) przeznaczony do użytku na różnych poziomach nauczania matematyki. Plansza pokazuje jedną ćwiartkę i posiada 3 poziomy gęstości siatki, które można dowolnie ustawić. Zawiera także wstępnie umieszczone opisy jednostek w ciągach liczbowych co 1 oraz co 10, które można wyłączyć i zastąpić własnymi.

  • Wielokrotności i podwielokrotności

Plansza przedstawia mnożniki stosowane do tworzenia jednostek wielokrotnych i podwielokrotnych oraz ich nazwy i symbole. Dodatkowo zawiera przykłady przeliczania jednostek odległości, pola powierzchni oraz objętości.

  • Wykres funkcji trygonometrycznych

Plansza przeznaczona do użytku na różnych poziomach nauczania matematyki. Układ współrzędnych pozwala obliczać wartości funkcji trygonometrycznych i wyjaśnić zależności między nimi. Pozwala także szybko ocenić kiedy funkcje przyjmują wartości dodatnie lub ujemne.


Możesz oglądać mapy i plansze oraz testować wszystkie materiały na platformie Meridian Prime bezpłatnie i bez zobowiązań przez 30 dni. Wystarczy się zarejestrować. Po okresie próbnym darmowy dostęp wygasa, a twoje konto zostaje automatycznie usunięte.