Nowość
17.10.2023

OZE – Wody powierzchniowe i hydroenergetyka w Polsce

Nowa mapa w działach: GEOGRAFIA, BIOLOGIA, PRZYRODA, TECHNIKA

world map

Dodaliśmy mapę wód powierzchniowych i hydroenergetyki w Polsce

Mapa przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące stosunków wodnych w obrębie wód powierzchniowych Polski: zlewiska i dorzecza rzek, rozmieszczenie i rodzaje jezior, bagna oraz kanały.

Dodatkowo na mapie zostały wyszczególnione najważniejsze i największe elektrownie wodne z przedstawianiem ich podziału na przepływowe, szczytowe i szczytowo pompowe.

GP 29 Wody powierzchniowe i hydroenergetyka w Polsce

Możesz obejrzeć tę mapę i testować wszystkie inne materiały na platformie Meridian Prime bezpłatnie i bez zobowiązań przez 30 dni. Wystarczy się zarejestrować. Po okresie próbnym darmowy dostęp wygasa, a twoje konto zostaje automatycznie usunięte.

Zobacz inne ekrany tej mapy: