Wiedza o społeczeństwie

Tytuły map i plansz

world map
 • ŚWIAT - Podział polityczny

Aktualna sytuacja polityczną świata, granice państw, granice sporne oraz granice dużych jednostek administracyjnych (stanów, prowincji, terytoriów), a także ich stolice oraz ważniejsze miasta. Zaznaczone są strefy czasowe.

 • AFRYKA - Podział polityczny

Podział polityczny Afryki w 2018 roku. Układ państw, granice, główne miasta i regiony. Najbardziej aktualne dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 • AMERYKA POŁUDNIOWA - Podział polityczny

Podział polityczny Ameryki Południowej. Układ państw, ich granice oraz stolice, główne miasta i regiony pokazane są na tle cieniowanego reliefu powierzchni ziemi.

 • AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA - Podział polityczny

Podział polityczny Ameryki Północnej i Środkowej. Układ państw, ich granice oraz stolice, główne miasta i regiony. Podział admnistracyjny Kanady oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki na stany, prowincje i terytoria oraz ich stolice.

 • AUSTRALIA - Podział polityczny

Struktura administracyjna Australii. Podział na stany, prowincje i terytoria, sieć osadniczą oraz szlaki transportowe.

 • AZJA - Podział polityczny

Podział polityczny Azji w 2018 roku. Układ państw i ich granice oraz główne miasta i regiony. Mapa zawiera najbardziej aktualne dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 • EUROPA - Podział polityczny

Podział polityczny Europy w 2018 roku. Układ państw i ich granice oraz główne miasta i regiony. Mapa zawiera najbardziej aktualne dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 • Unia Europejska i strefa Schengen

Aktualny stan Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. Podstawowe dla integracji europejskiej układy, inne ważne sojusze i europejskie organizacje międzynarodowe. Najbardziej aktualne dane dotyczące zarówno podziału administracyjnego, nazewnictwa jak i dane demograficzne.

 

 • Podział administracyjny Polski

Aktualna struktura administracyjna Polski. Trzystopniowy podział na województwa, powiaty i gminy z wyróżnieniem siedzib władz właściwych dla każdej jednostki podziału terytorialnego. Przebieg autostrad, głównych dróg i linii kolejowych.

 • Polska - etnografia, mniejszości narodowe i etniczne

Regiony historyczno-etnograficzne Polski oraz grupy etnograficzne. Rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych, a także lokalizacje najważniejszych skansenów. Przykłady strojów ludowych.

 • Przemysł i energetyka w Polsce

Rozmieszczenie głównych ośrodków przemysłowych z podziałem na gałęzie i branże, a także największe elektrownie z podziałem na typy. Kartogram w podkładzie mapy pokazuje zróżnicowanie PKB w poszczególnych województwach.