Gramatyka języka angielskiego

Tytuły plansz

world map
  • Irregular Verbs

Zestawienie najczęściej używanych czasowników języka angielskiego w trzech formach: infinitive, past simple i past participle. Stopień wykładowo-pamięciowy.

  • Tenses in the passive voice

Przejrzysta tabela przedstawia zasady używania czasów angielskich w stronie biernej. Ilustrowana jest przykładami ułatwiającymi zrozumienie różnic pomiędzy poszczególnymi czasami, zasady ich stosowania, a także reguły tworzenia zdań oznajmujących, pytających oraz przeczących.

  • Tenses in the active voice

Tabela przedstawiająca zasady używania czasów angielskich w stronie czynnej. Ilustrowana jest przykładami ułatwiającymi zrozumienie różnic pomiędzy poszczególnymi czasami, zasady ich stosowania, a także reguły tworzenia zdań oznajmujących, pytających oraz przeczących.