Nowość
29.05.2021

Świat – surowce i energetyka

Nowa mapa w dziale: GEOGRAFIA -> ŚWIAT

world map

Mapa przedstawia rozmieszczenie głównych złóż surowców energetycznych, metalicznych oraz chemicznych wraz z nazwami zagłębi wydobywczych.

GS 15 Mapa 1

Aktualne dane statystyczne i multimedia

 

Treści uzupełnione są o multimedia oraz dane statystyczne w postaci interaktywnych diagramów.

Dane statystyczne aktualizowane są co roku. Aktualnie mapa obejmuje dane do 2020 roku włącznie.

Stanowi to pomoc dla nauczyciela, wyręczając go z koniecznoci corocznego wyszukiwania aktualnych danych, czy wynajdywania aktualnych zestawień, wykresów lub diagramów.

Aktualne dane statystyczne i multimedia

Panele boczne

 

W panelach bocznych mapy zamieszczone zostały wykresy i diagramy struktury produkcji energii pierwotnej (elektryczność, transport i ogrzewanie), energii elektrycznej wg. źródeł pochodzenia i wg. typów elektrowni, a także zmiany w bilansie energetycznym w latach 1850 - 2020.

 

Panele boczne

Okiem Geografa

 

O dwóch nowych mapach na platformie:  Świat - surowce i energetyka oraz Świat - przyrost naturalny,  poświęcony jest film Emilii Majewskiej. Omawia ona obie mapy, ich cechy, korzyści dla nauczyciela i ucznia, oraz możliwości wykorzystania przez nauczyciela.

 

Przykładowe zrzuty ekranu