Nowość
05.06.2021

Świat – przyrost naturalny

Nowa mapa w dziale: GEOGRAFIA -> ŚWIAT

world map

Mapa przedstawia zagadnienia związane z przyrostem naturalnym świecie.

GS 20 Mapa legenda warstwy

Eksplozja demograficzna

Na eksplozję demograficzną, której doświadcza świat w ostatnim stuleciu wpływa zarówno współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik dzietności oraz wydłużenie życia ludzi.

W panelu bocznym mapy umieściliśmy wykres z danymi obejmujący lata 1000 - 2020. Kolorystyka wykresu ułatwia zobrazowanie i porównanie udziału mieszkańców kontynentów we wzroście liczby ludności na świecie

Eksplozja demograficzna

Struktura płci i wieku oraz dzietność kobiet

Do mapy dołaczone są jak zawsze materiały multimedialne, przykładowe zadania oraz bibliografia.

Struktura płci i wieku wybranych państw zobrazowana jest za pomocą interaktywnych piramid. Umieściliśmy także ikony z tzw. dzietnością w danym kraju.

Struktura płci i wieku oraz dzietność kobiet

Okiem Geografa

O dwóch nowych mapach na platformie: Świat - surowce i energetyka oraz Świat - przyrost naturalny, poświęcony jest film Emilii Majewskiej. Omawia ona obie mapy, ich cechy, korzyści dla nauczyciela i ucznia, oraz możliwości wykorzystania przez nauczyciela.

Zobacz więcej obrazów z tej mapy: