Komplet map
27.09.2021

Segregacja odpadów

W dziale -> TECHNIKA

world map

Dodaliśmy pięć plansz w temacie -> Segregacja odpadów

 

Komplet-Segragacja odpadów-pasek

 

Każda z plansz poświęcona jest jednemu rodzajowi frakcji odpadów. Odpowiadają im kosze w pięciu kolorach. Oprócz objaśnień, co należy i czego nie należy wrzucać do poszczególnych koszy, umieściliśmy na planszach materiały interaktywne jak objaśnienia, oznaczenia i filmy. Dodaliśmy również w panelach bocznych zobrazowaną linię czasu rozkładu wybranych materiałów, wykres porównujący wytwarzanie i recykling odpadów opakowaniowych w wybranych krajach europejskich oraz zestawienie struktury selektywnie wybranych odpadów komunalnych wg. frakcji 2005-2019.

Segregacja odpadów - PLASTIK I METAL

Plansza przedstawia zasady selektywnej zbiórki odpadów dla frakcji plastiki i metale. Oprócz wskazówek ułatwiających poprawną segregację odpadów, plansza zawiera najważniesze oznaczenia materiałów pojawiające się na opakowaniach.

Segregacja odpadów - PLASTIK I METAL

Segregacja odpadów - PAPIER

Plansza przedstawia zasady selektywnej zbiórki odpadów z papieru i tektury. Oprócz wskazówek ułatwiających poprawną segregację odpadów, plansza zawiera najważniesze oznaczenia materiałów pojawiające się na opakowaniach. Wzbogacona jest także w materiały interaktywne.

Segregacja odpadów - PAPIER

Segregacja odpadów - SZKŁO

Plansza przedstawia zasady selektywnej zbiórki odpadów dla frakcji szkła opakowaniowego. Oprócz wskazówek ułatwiających poprawną segregację odpadów, plansza zawiera najważniesze oznaczenia materiałów pojawiające się na opakowaniach.

Segregacja odpadów - SZKŁO

Segregacja odpadów - Bioodpady

Plansza przedstawia zasady selektywnej zbiórki odpadów organicznych, tzw. bioodpadów. Oprócz wskazówek ułatwiających poprawną segregację odpadów, plansza zawiera najważniesze oznaczenia materiałów pojawiające się na opakowaniach

Segregacja odpadów - Bioodpady

Segregacja odpadów - Zmieszane

Plansza przedstawia zasady selektywnej zbiórki odpadów tzw. zmieszanych . Oprócz wskazówek ułatwiających poprawną segregację odpadów, plansza zawiera najważniesze oznaczenia materiałów pojawiające się na opakowaniach

 
 

 

 

Segregacja odpadów - Zmieszane