Nowość
15.05.2022

Pronouns

Nowa plansza w dziale: Język angielski-> GRAMATYKA

world map

Gramatyka języka angielskiego – kolejna plansza.

To tabelaryczna plansza wyjaśniająca zasady stosowania zaimków w języku angielskim.

Pronouns

Na planszy wybrano trzy kategorie zaimków: osobowe w funkcji podmiotu i orzeczenia, dzierżawcze w formie przymiotnikowej i rzeczownikowej oraz zwrotne wraz z emfatycznymi. Każdy zaimek jest użyty w zdaniu, a treść zdania zobrazowano korespondującą grafiką.


Możesz obejrzeć tę mapę i testować wszystkie inne materiały na platformie Meridian Prime bezpłatnie i bez zobowiązań przez 30 dni. Wystarczy się zarejestrować. Po okresie próbnym darmowy dostęp wygasa, a twoje konto zostaje automatycznie usunięte.