Komplet map
30.07.2021

Powojenna historia Polski

W dziale HISTORIA -> XX WIEK

world map

Dodaliśmy trzy mapy do powojennej historii Polski okresu PRL.

Pokazujemy na nich tematy migracji ludności po II wojnie światowej, sytuacji gospodarczej, nowych podziałów administracyjnych, odbudowy gospodarki, największych inwestycji gospodarczych, a także kierunków przemian ustrojowych, społeczno politycznych oraz struktury kościoła katolickiego.

 

Komplet map Polska powojenna

 

Jak zawsze mapy zawierają warstwy interaktywne z multimediami, ćwiczeniami, danymi statystycznymi, wykresami, poleceniami i bibliografią.

Migracje ludności na ziemiach polskich po II wojnie światowej (1945-59)

Mapa przedstawia przemieszczenia ludności na ziemiach polskich po II wojnie światowej w latach 1945-59. Pokazuje migracje obywateli polskich powracających do Polski jak i przesiedlających się wewnątrz kraju, wysiedlenia ludności niemieckiej, przesiedlenia ludności ukraińskiej w ramach akcji "Wisła" oraz osadnictwo ludności żydowskiej.

Migracje ludności na ziemiach polskich po II wojnie światowej (1945-59)

Polska w latach 1945-56

Mapa przedstawia sytuację polityczną i gospodarczą na ziemiach polskich po zakończeniu II wojny światowej. Lata 1945-56 były burzliwym okresem kształtowania się państwa Polskiego w nowej sytuacji geopolitycznej. Zmiany terytorialne wymagały ustanowienia nowych podziałów administracyjnych, a zniszczona wojną gospodarka potrzebowała odbudowy. Duża część społeczeństwa nie zgadzała się z kierunkiem przemian ustrojowych, czemu dawała wyraz w działalności podziemia niepodległościowego.

 
 

 

 

Polska w latach 1945-56

Polska w latach 1956-89

Mapa przedstawia sytuację polityczną i gospodarczą na ziemiach polskich w okresie PRL, w latach 1956-89. Na mapę podziału administracyjnego z 1975 roku nałożona została struktura kościoła katolickiego. Ponadto pokazano największe inwestycje epoki gomułkowskiej i gierkowskiej oraz zagadnienia związane z życiem społeczno-politycznym tego okresu.

 
 

 

 

Polska w latach 1956-89