Komplet map
10.01.2021

Polska w XX-leciu międzywojennym

W dziale HISTORIA -> XX WIEK

world map

Zakończyliśmy dodawanie pięciu map Polski okresu międzywojennego.

W dziale HISTORIA -> WIEK XX  znajdziecie, encyklopedyczne wręcz, opracowanie historii Polski z okresu międzywojennego XX w. na pięciu mapach. Obejmują one tematami przebieg I wojny światowej na ziemiach polskich, odrodzenie państwa polskiego oraz szereg zagadnień z historii II Rzeczypospolitej: podział administracyjny, gospodarkę, demografię, narodowości, wyznania, naukę i kulturę.

Polska XX lecie miedzywoj

1914-1918 Ziemie polskie w czasie I wojny światowej

Mapa przedstawia sytuację na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, działania zbrojne stron konfliktu, linie frontów oraz udział polskich formacji zbrojnych w walkach.

1914-1918 Ziemie polskie w czasie I wojny światowej

1918-1922 Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej

Mapa pokazuje odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej oraz burzliwe procesy kształtowania się granic II Rzeczypospolitej: powstanie wielkopolskie, plebiscyty na Śląsku, Warmii i Mazurach oraz wojnę polsko-bolszewicką 1920.

1918-1922 Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej

1919-1939 Gospodarka II Rzeczypospolitej

Mapa przedstawia rozwój gospodarczy II Rzeczypospolitej: rolnictwo, wydobycie surowców mineralnych, przemysł, wielkie inwestycje, transport i rzemiosło.

1919-1939 Gospodarka II Rzeczypospolitej

1919-1939 II Rzeczpospolita - demografia, narodowości i wyznania

Mapa przedstawia zagadnienia demograficzne okresu II Rzeczypospolitej: liczbę i rozmieszczenie ludności, gęstość zaludnienia, strukturę narodowościową oraz wyznaniową, pokazuje także problem analfabetyzmu. Dane statystyczne dotyczące struktury narodowościowej pokazana są także w formie diagramów kołowych.

1919-1939 II Rzeczpospolita - demografia, narodowości i wyznania

1919-1939 II Rzeczpospolita - podział administracyjny, nauka i kultura

Mapa pokazuje podział administracyjny II Rzeczpospolitej oraz zagadnienia związane z nauką, kulturą, sztuką i komunikacją w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

1919-1939 II Rzeczpospolita - podział administracyjny, nauka i kultura