Nowość
10.12.2021

Ortografia – inne spojrzenie

W dziale -> JĘZYK POLSKI

world map

Dodaliśmy sześć plansz przedstawiających zasady pisowni polskiej.

 

Ortografia - 6 map

 

Każdą planszę podzieliliśmy na dwie części tak, by móc umieścić zasady pisowni po jednej lub drugiej stronie linii podziału. Zasady wraz z przykładami tworzą zbiory i zarazem barwne pola, których odpowiedniki można łatwo zlokalizować, porównać i prowadzić ćwiczenia. Zasady wspólne umieszczone zostały na linii podziału tworząc połączony zbiór dla obu stron. Wyłączane warstwy zasad, przykładów, cząstek ułatwiają prowadzenie ćwiczeń.

Pisownia wielką i małą literą

Zasady, które można porównać, zaznaczone są takim samym kolorem obszaru po obu stronach podziału.

Ułożenie zasad i ich przykładów jako zbiorów i kolorowych pól wspiera zapamiętywanie obrazami. Symetryczność ułożenia pól z linią podziału ułatwi porównanie podobieństw i różnic.

Pisownia wielką i małą literą

Pisownia wyrazów rz i ż

Po wyłączeniu warstwy przykładów nauczyciel lub uczniowie mogą wpisywać je w ramach ćwiczeń na tablicy interaktywnej.

Uwagi i wyjątki od zasad otrzymały na planszach specjalne oznaczenia. Wyrazy, których pisownię należy zapamiętać oznaczyliśmy oddzielną ikoną.

Pisownia wyrazów rz i ż

Pisownia wyrazów z ch i h

W przypadku położenia ch i h w wyrazie zastosowaliśmy odcinek linii, jako zobrazowanie długości wyrazu oraz jego części. W odpowiednich miejscach pojawiają się przykłady pisowni.

Pisownia wyrazów z ch i h

Pisownia wyrazów z u i ó

Plansze wyposażone są w dodatkowe informacje, wyjaśnienia, a także proste filmy o ortorafii dla młodszych uczniów. 

Pisownia wyrazów z u i ó

Pisownia wyrazów z ą, ę, en, em, on, om

Zasady wspólne pisowni dla ą i ę umieściliśmy na linii podziału. Zbiory przykładów do tych zasad rozmieszczone są po odpowiednich stronach.

Podobnie jak w pisowni ch i h wyraz oznaczyliśmy jako odcinek linii na którego końcu występują on/om i en/em.

Pisownia wyrazów z ą, ę, en, em, on, om

Pisownia łączna i rozłączna z cząstką by

Oprócz dodatkowych informacji zawartych w punktach interaktywnych, bardziej szczegółowe informacje o zasadach pisowni omawianych na planszach znajdują się w linkach w panelu bibliografii.

Pisownia łączna i rozłączna z cząstką by