Nowość
31.10.2022

Nouns

Nowa plansza w dziale: Język angielski-> GRAMATYKA

world map

Gramatyka języka angielskiego – rzeczowniki

Plansza wyjaśnia pojęcie policzalności i niepoliczalności rzeczowników oraz sposoby wyrażania tych pojęć. Przedstawia zasady stosowania kwantyfikatorów, czyli określników ilości w języku angielskim. Różnice w ich zastosowaniu w zależności od policzalności określanego rzeczownika są źródłem wielu wątpliwości wśród uczących się języka angielskiego.

Na planszy przedstawiliśmy wykaz określników używanych w celu oznaczenia ilości w odniesieniu do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych w języku angielskim (many, a large number of, a lot of, lots of, plenty of, few, a small number of, a few, some, any, the, no, all, enough, my, their, whichever, whatever, much, a large amount of, little, a small amount of, a little, this, that, these, those, both, several, other). Każdy określnik jest użyty w zdaniu, a treść zdania jest zilustrowana obrazkiem. Ponadto podaliśmy przykłady przedimków i zaimków odnoszących się do rzeczowników niepoliczalnych oraz przykłady rzeczowników niepoliczalnych przyjmujących końcówkę liczby mnogiej rzeczowników policzalnych (np. goods, waters).

JA 23 Nouns screen

Możesz obejrzeć tę planszę i testować wszystkie inne materiały na platformie Meridian Prime bezpłatnie i bez zobowiązań przez 30 dni. Wystarczy się zarejestrować. Po okresie próbnym darmowy dostęp wygasa, a twoje konto zostaje automatycznie usunięte.