Nowość
04.10.2019

Moduł – Polecenia

Gotowe polecenia dla uczniów, z możliwością rozbudowy listy przez nauczyciela.

world map

Dodaliśmy nowy moduł – Polecenia

Nowy moduł Polecenia zawiera zadania dla uczniów związane z daną mapą czy planszą. Polecenia przygotowywane są przez współpracujących z nami nauczycieli i metodyków.

Polecenia znajdują się w menu Widoku mapy i otrzymały graficzną ikonę : Polecenia-ikona

Polecenia modul

Dla nauczyciela

Przygotowaliśmy od kilku do kilkunastu zadań dla każdej mapy i planszy. Stanowią one początkowy zbiór poleceń związanych z przerabianym aktualnie tematem. Nauczyciel może wyświetlać wybrane gotowe polecenia, oraz dodawać i usuwać własne. W ten sposób może rozwijać i dostosowywać listę do potrzeb własnych i ucznia. Wybrane przez nauczyciela polecenia, będą widoczne dla ucznia w panelu poleceń . Można je używać jako polecenia do wykonania podczas lekcji lub jako zadanie domowe.

 

Dla nauczyciela

Dla ucznia

Przygotowaną przez nauczyciela listę zadań zalogowany do platformy uczeń widzi na dowolnym urządzeniu w szkole lub poza szkołą. By odrobić zadanie domowe nie ma potrzeby siadać do biurka, ani dźwigać grubego atlasu. Wszystko ma pod ręką - mapy, plansze, polecenia nauczyciela i bibliografię.

Dla ucznia