Konkurs
10.01.2020

KONKURS dla Nauczycieli

GEOGRAFII, HISTORII i WOS

world map

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkurs dla nauczycieli geografii, historii i WOS szkół podstawowych i ponadpodstawowych na:

OPRACOWANIE SCENARIUSZA LEKCJI oraz TRZECH ZADAŃ na wybranych mapach platformy edukacyjnej MERIDIAN

ZA ZAJĘCIE PIERWSZYCH TRZECH MIEJSC NAGRODĄ JEST:

 • Bezpłatny roczny dostęp do platformy edukacyjnej MERIDIAN dla szkoły oraz
 • nagroda pieniężna dla nauczyciela w wysokości:
 1. miejsce - 600 zł
 2. miejsce - 400 zł
 3. miejsce - 200 zł

 

Szczegóły poniżej w regulamianie.

Prace należy złożyć do 31. października 2020 r.

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia. Powodzenia!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN KONKURSU DLA NAUCZYCIELI GEOGRAFII, HISTORII I WOS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH
na
opracowanie scenariusza lekcji oraz trzech zadań na wybranych mapach platformy edukacyjnej MERIDIAN

I. Organizator:

Wydawnictwo MERIDIAN występujące pod firmą:
MERIDIAN Marcin Gąsiorowski
Ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 8513047577II. Cele konkursu

 1. Kształtowanie kompetencji cyfrowych oraz wykorzystanie map multimedialnych w nowej podstawie programowej.
 2. Udostępnienie nauczycielom bazy pomysłów na platformie edukacyjnej MERIDIAN do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs organizowany jest dla wszystkich nauczycieli geografii, historii i wos szkół podstawowych i ponadpodstawowych


IV. Prace konkursowe

 1. Pracą konkursową jest dowolny scenariusz uwzględniający trzy zadania z dowolnie wybranych map na platformie edukacyjnej MERIDIAN.
 2. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie własności intelektualnej.
 3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie i udostępnienie pracy na stronach internetowych Wydawnictwa MERIDIAN Marcin Gąsiorowski oraz niewykonywaniem przez zgłaszającego praw autorskich. Nadesłane prace stanowić będą część bazy pomysłów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów na platformie edukacyjnej MERIDIAN.
 4. Prace konkursowe prosimy podpisać imieniem i nazwiskiem nauczyciela oraz dokładnym adresem szkoły w formie elektronicznej na adres m.jankun@wmodn.elblag.pl
 5. Nadesłanych prac Organizator nie odsyła.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania nadesłanych prac w ramach swojej działalności edukacyjno-wydawniczej.

V. Terminarz konkursu

Ogłoszenie konkursu nastąpi na stronach internetowych Wydawnictwa MERIDIAN: www.meridian.com.pl , www.pomoceszkolne.edu.pl na początku 2020 r.


Prace należy przesłać na adres email: m.jankun@wmodn.elblag.pl

do dnia 31. października 2020 r.


Wyniki zostaną ogłoszone 20. listopada 2020 r. na stronach internetowych Wydawnictwa MERIDIAN: www.meridian.com.pl , www.pomoceszkolne.edu.pl

VI. Komisja konkursu

Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę: innowację, zawartość merytoryczną, odwołanie się do zasobów platformy MERIDIAN .
Decyzje jury są ostateczne.

VII. Nagrody

Przewidziano:

 • 1 miejsce – bezpłatny roczny dostęp do platformy edukacyjnej MERIDIAN dla szkoły oraz nagroda pieniężna w wysokości 600zł dla nauczyciela
 • 2 miejsce – bezpłatny roczny dostęp do platformy edukacyjnej MERIDIAN dla szkoły oraz nagroda pieniężna w wysokości 400zł dla nauczyciela
 • 3 miejsce – bezpłatny roczny dostęp do platformy edukacyjnej MERIDIAN dla szkoły oraz nagroda pieniężna w wysokości 200zł dla nauczyciela

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Informacji na temat konkursu udziela Magdalena Jankun oraz Irena Poździech
  Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).
 2. W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.