Komplet map
15.09.2022

Italia i Cesarstwo Rzymskie

W dziale Historia -> PREHISTORIA I STAROŻYTNOŚĆ

world map

10 map z okresu starożytności w komlecie do użytku na platformie.

Tym samym zamykamy okres Prehistorii i Starożytności. Spis wszystkich map z tego okresu znajdziecie w menu : TYTUŁY-> HISTORIA->HISTORIA POWSZECHNA->PREHISTORIA I STAROŻYTNOŚĆ

Rzym komplet do tekstu

Na komplet map składa się dziesięć tytułów, od początków Italii w VIII w. p.n.e., przez wojny punickie i macedońskie, do powstania Republiki Rzymskiej. Kolejne mapy, poświęcone są Cesarstwu Rzymskiemu, jego rozwojowi i wpływowi rozprzestrzeniającego się chrześcijaństwa, wędrówki ludów i ostatecznemu upadkowi  Cesarstwa. Nie zabrakło również mapy ukazującej kulturę i gospodarkę Rzymu.

 

Italia w VIII-Vw pne

Obszar Italii w VIII-V w. p.n.e. Półwysep Apeniński zamieszkiwały w tym okresie liczne plemiona italskie, z których najbardziej rozwiniętą cywilizację stworzyli Etruskowie. Na ten okres przypada też moment założenia Rzymu.

Italia w VIII-Vw pne

Italia w IV-III w. p.n.e.

Obszar Italii w okresie ekspansji republiki rzymskiej w IV-III w. p.n.e. Ekspansjonistyczna polityka republiki doprowadziła do opanowania prawie całego półwyspu Apenińskiego, a z czasem wyszła poza jego granice. W okresie tym Rzymianie musieli zmierzyć się z najazdem Galów, prowadzili też walki z koloniami greckimi na południu półwyspu i Sycylii.

Italia w IV-III w. p.n.e.

Wojny punickie i macedońskie

Wojny republiki rzymskiej z Kartaginą oraz Macedonią. Spory o wpływy polityczne i gospodarcze w zachodniej i środkowej części basenu M. Śródziemnego miały postać szeregu konfliktów zbrojnych, z czego część toczyła się równolegle i doprowadziła prawie do upadku republiki rzymskiej. Rzym wyszedł jednak z nich zwycięsko, co dało podwaliny pod dalszą ekspansję republiki.

Wojny punickie i macedońskie

Republika rzymska w I w. p.n.e.

Republika rzymska w I w. p.n.e., w czasach dynamicznej ekspansji terytorialnej oraz zwycięskich podbojów Juliusza Cezara. Okres ten naznaczony był jednak narastającym kryzysem republiki i niepokojami wewnętrznymi. Poważnym kryzysem było również powstanie Spartakusa, najgroźniejszy bunt niewolników w starożytnym Rzymie.

Republika rzymska w I w. p.n.e.

Wczesne cesarstwo rzymskie (27 p.n.e.- 192 n.e.)

Rozwój terytorialny cesarstwa rzymskiego do końca II w. n.e. W okresie tym kolejne dynastie cesarskie poszerzały granice imperium, które ostatecznie osiągnęło szczyt swojej potęgi. Wymagało to rozbudowanej i sprawnie funkcjonującej machiny wojskowej, a także administracji oraz sieci dróg.

Wczesne cesarstwo rzymskie (27 p.n.e.- 192 n.e.)

Kryzys cesarstwa (193-284)

Trzeci wiek n. e. był burzliwym i trudnym okresem w historii Cesarstwa Rzymskiego. W tym czasie, niestabilne politycznie oraz pogrążone w wewnętrznych walkach o władzę, imperium musiało mierzyć się z atakami państw ościennych i plemion wędrownych. Okres ten nazywany kryzysem III wiekuwiekiem anarchii lub epoką żołnierzy-cesarzy oddziela dwie podstawowe formy ustrojowe cesarstwa: ustanowiony przez Oktawiana Augusta pryncypat od ukształtowanego ostatecznie za Dioklecjana dominatu.

Kryzys cesarstwa (193-284)

Późne cesarstwo rzymskie (284-375)

Mapa przedstawia okres późnego cesarstwa rzymskiego w latach 284-375. Reformy Dioklecjana, ustanowienie dominatu i okres stabilizacji, jaki nastąpił za panowania tego cesarza pomogły przezwyciężyć kryzys polityczno-ekonomiczny III wieku. Następcy Dioklecjana kontynuowali jego politykę, a wzmocnione cesarstwo w zmienionej postaci przetrwało jeszcze kolejne stulecia

Późne cesarstwo rzymskie (284-375)

Powstanie i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa I-V w.

Początki chrześcijaństwa i jego rozprzestrzenianie się w czasach cesarstwa rzymskiego od I do V wieku. Chrześcijaństwo w tym czasie z przeszło drogę od marginalnego i zwalczanego wyznania, poprzez uznanie za religię tolerowaną za Konstantyna Wielkiego, aż po uzyskanie statusu religii państwowej za panowania Teodozjusza Wielkiego.

Powstanie i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa I-V w.

Wędrówki ludów i upadek Rzymu

Wielka wędrówka ludów, czyli okres masowej migracji plemion barbarzyńskich. Ludy germańskie, słowiańskie, irańskie i celtyckie zaczęły się przemieszczać na zachód pod wpływem naporu mongolskich plemion koczowniczych - Hunów. Kolejne fale najazdów doprowadziły do rozpadu i upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.

Wędrówki ludów i upadek Rzymu

Cesarstwo Rzymskie - gospodarka i kultura

Gospodarka i kultura Cesarstwa Rzymskiego w okresie największego rozkwitu imperium czyli ok. połowy II wieku naszej ery. Mapa pokazuje rozmieszczenie bogactw naturalnych, zasięgi ważnych upraw, hodowlę zwierząt, miejsca wytwórstwa dóbr, główne szlaki oraz centra handlowe. Osobna warstwa poświęcona jest rozmieszczeniu najważniejszych obiektów związanych z kulturą i nauką.

Cesarstwo Rzymskie - gospodarka i kultura

Przyjrzyjcie się bliżej zawartości map:


Możesz obejrzeć te mapy i testować wszystkie inne materiały na platformie Meridian Prime bezpłatnie i bez zobowiązań przez 30 dni. Wystarczy się zarejestrować. Po okresie próbnym darmowy dostęp wygasa, a twoje konto zostaje automatycznie usunięte.