Komplet map
15.07.2021

II wojna światowa na terenach Polski

W dziale HISTORIA -> XX WIEK

world map

Dodaliśmy trzy mapy Polski okresu II wojny światowej

W dziale HISTORIA -> WIEK XX znajdziecie, rozmieszczone na trzech mapach dokładne opracowanie historii Polski w latach 1939 - 1945. Obejmują one tematami przebieg II wojny światowej na ziemiach polskich, od kampanii wrześniowej 1939, przez okres okupacji niemieckiej i rosyjskiej, podział ziem polskich między okupantów, eksterminację narodu polskiego, holokaust oraz ruch oporu, do wyzwolenia przez Armię Czerwoną i wejście Polski w strefę wpływów ZSRR.

 

 

1939 Wojna obronna Polski

Mapa przedstawia wojnę obronną Polski we wrześniu 1939: etapy ataku wojsk niemieckich, kierunki natarć, rejony intensywnych walk, miejsca ważniejszych bitew oraz intensywnych nalotów bombowych. Pokazuje także podział Polski między II Rzeszę i ZSRR wg paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 VIII 1939 oraz agresję sowiecką od 17 IX 1939

1939 Wojna obronna Polski

1939-1943 Okupacja ziem polskich

Mapa przedstawia sytuację Polski pod okupacją niemiecką i radziecką w latach 1939-43. W podkładzie mapy pokazano podział ziem polskich między okupantów, a także wewnętrzne podziały administracyjne w obrebie Generalnego Gubernatorstwa oraz terytoriów włączonych bezpośrednio od III Rzeszy. Na tym tle przedstawione zostały zagadnienia związane z ruchem oporu (działania partyzanckie, akcje dywersyjne), eksterminacją narodu polskiego (hitlerowskie więzienia i obozy koncentracyjne, miejsca masowych egzekucji ludności cywilnej, pacyfikacje wsi) oraz holokaustem (getta, hitlerowskie obozy koncentracyjne i zagłady, powstania w gettach, bunty w obozach, miejsca masowych mordów oraz obszary pogromów antyżydowskich).

1939-1943 Okupacja ziem polskich

Polska w latach 1944-45

Mapa przedstawia sytuację na ziemiach polskich w latach 1944-45. Wkroczenie Armii Czerwonej i wyzwalanie ziem polskich spod okupacji niemieckiej połączone było z organizacją nowej władzy i zapoczątkowało wejście Polski w sferę wpływów ZSRR. Na mapie pokazane są działania wojenne na froncie wschodnim w 1944 i 1945, szlak bojowy Pierwszej i Drugiej Armii Wojska Polskiego, a także Akcja "Burza".

Polska w latach 1944-45