Nowość
17.12.2019

Azja – mapa krajobrazowa

Nowa mapa w dziale: Geografia -> Kontynenty

world map

Mapa przedstawiająca typowe krajobrazy Azji, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe i prądy morskie.

GK AZ 03 screen

Na mapie wyróżniliśmy 20 krajobrazów, charakterystycznych dla tego kontynentu. 

Podobnie jak na pozostałych mapach krajobrazowych, rozróżnicowaliśmy je zarówno kolorami jak i wzorami z symbolami charakterystycznej roślinności lub występującego tam podłoża.

GK AZ 03 screen z legenda

Krajobrazy pogrupowaliśmy i umieściliśmy na 7 warstwach.

Umożliwia to wyświetlenie wyizolowanej grupy krajobrazów, przez co, zapamiętanie ich występowania na kontynencie oraz wielkości zajmowanego obszaru jest dla ucznia łatwiejsze.

GK AZ 03 screen stepy sawanna

Mapa wzbogacona jest o klimatogramy i multimedia, a także polecenia i bibliografia.