Nowość

Azja – mapa krajobrazowa

Nowa mapa w dziale: Geografia -> Kontynenty

world map

Mapa przedstawiająca typowe krajobrazy Azji, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe i prądy morskie.

GK AZ 03 screen

Na mapie wyróżniliśmy 20 krajobrazów, charakterystycznych dla tego kontynentu. 

Podobnie jak na pozostałych mapach krajobrazowych, rozróżnicowaliśmy je zarówno kolorami jak i wzorami z symbolami charakterystycznej roślinności lub występującego tam podłoża.

GK AZ 03 screen z legenda

Krajobrazy podrupowaliśmy i umieściliśmy na 7 warstwach.

Umożliwia to wyświelenie wyizolowanej grupy krajobrazów, przez co, zapamiętanie ich występowania na kontynencie oraz wielkości zajmowanego obszaru jest dla ucznia łatwiejsze.

GK AZ 03 screen stepy sawanna

Mapę udostępniamy do użytku w wersji podstawowej. Wkrótce znajdą się tu także klimatogramy i multimedia, a także polecenia i bibliografia.