BIOLOGIA

Tytuły map i plansz

world map

BIOLOGIA OGÓLNA   ♦  EKOLOGIA   ♦   BOTANIKA   ♦   ZOOLOGIA

 


 

BIOLOGIA OGÓLNA

 • Genetyka - podział komórek

Plansza z cyklu Podstawy genetyki przedstawiająca przystępnie mechanizmy podziałów komórkowych: mitozę, mejozę I i mejozę II. 

EKOLOGIA

 • Ekosystem morza ciepłego

Ekosystem morza ciepłego - reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych. Rysunki podpisane polską oraz łacińską nazwą. Nagrania odgłosów wybranych gatunków zwierząt.

 • Ekosystem Bałtyku

Ekosystem Morza Bałtyckiego - reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych. Rysunki podpisane polską oraz łacińską nazwą. Odgłosy wybranych gatunków zwierząt.

 • Ekosystem jeziora

Ekosystem jeziora - reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych, roślin leczniczych i trujących. Rysunki podpisane polską oraz łacińską nazwą. Nagrania odgłosów wybranych gatunków zwierząt.

 • Ekosystem łąki i pola

Ekosystem łąki i pola - reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych, roślin leczniczych i trujących. Rysunki podpisane polską oraz łacińską nazwą. Nagrania odgłosów wybranych gatunków zwierząt.

 • Ekosystem lasu

Ekosystem lasu - reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych, roślin leczniczych i trujących. Rysunki podpisane polską oraz łacińską nazwą. Nagrania odgłosów wybranych gatunków zwierząt.

 • Świat - Ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni świata, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe, formy dna oceanicznego, prądy morskie oraz granice kontynentów i oceanów.

 • Świat - Degradacja środowiska

Degradacja biosfery spowodowana działalnością człowieka. Zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery, pustynnienie oraz wylesianie obszarów lądowych. Miasta o największym zanieczyszczeniu smogiem.

 • Świat - Strefy klimatyczne

Strefowa klasyfikacja klimatów oraz podział na 29 typów klimatów w obrębie tych stref. Astrefowe odmiany klimatów: górskie i monsunowe. Występowanie ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz 35 klimatogramów.

 • AFRYKA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Afryki, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • AMERYKA POŁUDNIOWA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Ameryki Południowej, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Ameryki Północnej, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • AUSTRALIA ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni i krainy geograficzne Australii. Klasyczna mapa fizyczna została wzbogacona dodatkowo o informacje na temat ochrony środowiska.

 • AZJA mapa krajobrazowa

Typowe krajobrazy Azji, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • Europa - mapa krajobrazowa

Różnorodność krajobrazowa Europy, rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe i prądy morskie. Przykłady wszystkich krajobrazów oraz klimatogramy wybranych miejsc.

 • Europa - ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni Europy, sieć hydrograficzna, punkty wysokościowe, formy dna oceanicznego, prądy morskie oraz granice kontynentów i oceanów.

 • Ukształtowanie powierzchni Polski

Ukształtowanie powierzchni Polski na podstawie poziomic. Na tle rysunku poziomicowego, wzbogaconego efektem trójwymiarowym, ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych krain geograficznych.

 • Degradacja środowiska w Polsce

Degradacja biosfery spowodowana działalnością człowieka. Dotyczy to zarówno zanieczyszczania atmosfery, hydrosfery jak i dewastacji gleb oraz obszarów leśnych.

 • Klimat Polski - długość okresu wegetacyjnego

Przestrzenny rozkład długości okresu wegetacji w Polsce. Miejsca o takiej samej średniej długości okresu wegetacji (liczbie dni w roku) połączone zostały izoliniami.

BOTANIKA

 • Obszary leśne w Polsce

Rozmieszczenie obszarów leśnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zachowanych do dzisiaj dużych kompleksów leśnych, czyli puszcz i borów. Podział na regiony przyrodniczo-leśne.

 • Roślinność potencjalna w Polsce

Rozmieszczenie potencjalnej roślinności naturalnej w Polsce, czyli hipotetyczny układ zbiorowisk roślinnych, które uformowałyby się, gdyby zostało wyeliminowane oddziaływanie człowieka na środowisko.

 • Świat - Państwa florystyczne i pochodzenie roślin uprawnych

Granice państw i obszarów florystycznych według klasyfikacji Armena Tachtadżana oraz rejony pochodzenia ważniejszych roślin uprawnych.

ZOOLOGIA

 • Zwierzęta Polski

Występowanie typowych gatunków zwierząt na terenie Polski i ukazanie różnorodności biologicznej naszego kraju. Gatunki chronione zostały wyróżnione ramką. Odgłosy i fotografie wydawanych przez wybrane gatunki zwierząt.