Nowości

O tym co już wprowadziliśmy, co zamierzamy i co się ciekawego dzieje

Nowości
OZE – Odnawialne źródła energii na świecie
Nowość
10.11.2023

OZE – Odnawialne źródła energii na świecie

Do działów: Geografia, Biologia, Przyroda, Technika dodaliśmy mapę odnawialnych źródeł energii na świecie, przedstawiającą przekrojowo zagadnienia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Czytaj dalej...
OZE – Wody powierzchniowe i hydroenergetyka w Polsce
Nowość
17.10.2023

OZE – Wody powierzchniowe i hydroenergetyka w Polsce

Do działów: Geografia, Biologia, Przyroda, Technika dodaliśmy mapę przedstawiającą najważniejsze zagadnienia dotyczące stosunków wodnych w obrębie wód powierzchniowych Polski: zlewiska i dorzecza rzek, rozmieszczenie i rodzaje jezior, bagna oraz kanały.

Czytaj dalej...
OZE – Strefy nasłonecznienia i energia solarna
Nowość
13.09.2023

OZE – Strefy nasłonecznienia i energia solarna

Do działów: Geografia, Biologia, Przyroda, Technika dodaliśmy mapę stref nasłonecznienia dla celów energetycznych w Polsce. Mapa pokazuje możliwości produkcji energii z fotowoltaiki na obszarze naszego kraju.

Czytaj dalej...
OZE – Strefy energetyczne wiatru
Nowość
21.08.2023

OZE – Strefy energetyczne wiatru

Do działów: Geografia, Biologia, Przyroda, Technika dodaliśmy mapę warunków wietrzności dla celów energetycznych w Polsce. Mapa pokazuje energię użyteczną wiatru na poziomie 10 m n.p.g. (nad poziomem gruntu) w terenie otwartym na…

Czytaj dalej...
Tablica rozpuszczalności związków
Nowość
19.06.2023

Tablica rozpuszczalności związków

Do działu -> CHEMIA dodaliśmy tablicę przedstawiającą dane dotyczące rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie   Przedstawia ona w formie tabelarycznej dane dotyczące rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie w…

Czytaj dalej...
Unia Europejska – mapa gospodarcza
Nowość
06.06.2023

Unia Europejska – mapa gospodarcza

Nowa mapa gospodarcza Unii Europejskiej trafiła do trzech działów: Geografia -> KONTYNENTY, Historia -> WIEK XX i XXI, oraz -> WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Zawiera kompleksowe informacje na temat wydobycia surowców,…

Czytaj dalej...
Europa – surowce, przemysł i energetyka
Nowość
25.05.2023

Europa – surowce, przemysł i energetyka

W dziale: Geografia -> KONTYNENTY umieściliśmy nową mapę gospodarczą Europy przedstawiającą zagadnienia związane z wydobyciem surowców, przemysłem oraz energetyką.

Czytaj dalej...
Europa – rolnictwo i typy gospodarki rolnej
Nowość
08.05.2023

Europa – rolnictwo i typy gospodarki rolnej

Do działu: Geografia -> KONTYNENTY, dodaliśmy  nową mapę gospodarczą Europy przedstawiającą rolnictwo i użytkowanie ziemi Przedstawia ona zagadnienia związane z rolnictwem.

Czytaj dalej...
Układ Słoneczny i ciała niebieskie
Nowość
18.04.2023

Układ Słoneczny i ciała niebieskie

Nowa plansza w dziale -> FIZYKA. Przedstawia Układ Słoneczny, planety, strukturę i odległości między nimi. Każda z planet umieszczona na ilustracji, opatrzona jest opisem oraz krótką charakterystyką. Dodatkowo zaprezentowany jest…

Czytaj dalej...
Ochrona bioróżnorodności świata
Nowość
11.03.2023

Ochrona bioróżnorodności świata

Nowa mapa w działach: GEOGRAFIA oraz EKOLOGIA gotowa do użytku na platformie. Przedstawia gorące punkty bioróżnorodności na świecie.

Czytaj dalej...
Bryły w matematyce
Nowość
27.02.2023

Bryły w matematyce

Trzy plansze opisujące bryły dla szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej. Dostępne sa w działach: MATEMATYKA->Geometria

Czytaj dalej...
Palestyna w świecie starożytnym
Komplet map
25.01.2023

Palestyna w świecie starożytnym

Komplet dwóch map Palestyny do przedmiotów -> HISTORIA oraz ->RELIGIA są gotowe na MeridianPrime. Mapy pokazują dzieje starożytnej Palestyny i Izraela oraz Palestyny za czasów Chrystusa.

Czytaj dalej...